Mijlpaal opwekking duurzame energie

Anton Industrial Services heeft in samenwerking met Schot Verticaal Transport B.V. drie windturbines geplaatst op het bedrijfsterrein van Europa’s grootste staalproducent in Velsen. Daarmee heeft Anton Industrial Services bijgedragen aan het behalen van een duurzame mijlpaal in deze Noord-Hollandse gemeente. Nu de operationele fase van het windproject Windpark Ferrum is gestart verwacht men een levensduur van 25 jaar.

Duurzame mijlpaal

Al jaren wordt er gewerkt aan vergroening en verduurzaming in gemeente Velsen. De gemeente is ambitieus als het gaat om duurzame energie. Door de ingebruikname van Windpark Ferrum bereikt men een nieuwe mijlpaal en wordt er nu meer energie in Velsen opgewekt dan dat de huishoudens in de gemeente verbruiken. Windpark Ferrum produceert per jaar ongeveer 25GWh (gigawatt uur) aan groene stroom; genoeg voor de electriciteitsconsumptie van ongeveer 7.000 huishoudens per jaar.

Uitdaging

De grootste uitdaging tijdens dit project waren de relatief kleine bouwsites. Hierdoor moesten de bladen ‘single blade’ worden gehesen in plaats van dat de ‘ster’ op de grond word geassembleerd en deze in één keer omhoog wordt gehesen. Desalniettemin gaat Anton Industrial Services graag dit soort niet alledaagse uitdagingen aan en brengen zij bijzondere projecten graag naar een hoger niveau.

Start aanleg magazijnen Westzaan

In het havengebied op bedrijventerrein Hoogtij in Westzaan is eind augustus 2020 het heien begonnen voor de bouw van drie moderne magazijnen voor een op- en overslagbedrijf. Zodat hier in het najaar van 2021 75.000 ton cacaobonen kunnen worden opgeslagen.

De opdrachtgever heeft 48.000 vierkante meter grond gekocht. Daarvan zal vooralsnog een deel worden bebouwd. Er komen drie opslagloodsen met een oppervlakte van elk 6.000 vierkante meter inclusief een kelder van 5 meter diep.
Er is ruimte om eventueel uit te breiden naar de bouw van een vierde magazijn. Het gaat hier om een logistiek bedrijf gespecialiseerd in transport en opslag van goederen, producten en grondstoffen.

Betonvloeren inclusief bekisting en wapening

Op basis van eerdere positieve ervaringen en referenties werd Loos Betonvloeren wederom ingeschakeld voor het betonwerk en de aanleg van funderingen en vloeren inclusief bekisting en wapening. Er werden vlakke vloeren tussen metershoge stekken aangelegd. In de betonconstructie van de cacao-opslag werden forse afmetingen gecombineerd met een zeer strakke maatvoering in vooral de stekken en een vlakheidsklasse 3 in de vloeren. Bij het grote aantal poeren was vooral de hoge productiesnelheid van belang. Bij de verdere opbouw is het de maatvoering van de stekken die het uiterste vraagt.

Aanleg fundering en poeren

Om de nieuwe magazijnen een goed fundament te geven werd Anton Bouw & Betontechniek gevraagd. Zij gingen aan de slag met het maken en aanleggen van de fundering en poeren, voorzien van 600m3 beton, op basis van een doorlooptijd van slechts 6 weken. Om de uitvoering soepel te laten verlopen is de voorbereiding volledig in 3D verwerkt gelet op fasering, bekisting, hoeveelheden en details. De magazijnen worden volgens de modernste inzichten gebouwd.

Passende betonconstructie voor leliekweker

Anton Bouw & Betontechniek heeft samen met Loos Betonvloeren en Bleeker Bouw Advies de krachten en gezamenlijke expertise gebundeld. Speciaal voor Klaver Lily, een grote leliekweker in Heerhugowaard, werd een betonvloer met een oppervlakte van ruim 640m2 gerealiseerd.

Optimale groei en bloei omstandigheden

Lelies kweken is een ware kunst en vraagt om uiterste precisie. Om tot een kwalitatief en hoogwaardig resultaat te komen, dienen de juiste omstandigheden gerealiseerd te worden voor de groei van deze bloemsoort. Om de nodige transportbewegingen en verwerking van de lelies zo prettig mogelijk te maken, is Anton Bouw & Betontechniek gevraagd hier een passende betonconstructie voor te realiseren.

Speciale samenstelling

Bij de kweek speelt vocht een essentiële rol en worden de paden intensief gebruikt. Door de grote hoeveelheid transportbewegingen en de uiterst natte ondergrond is de draagkracht een uitdaging. Anton Bouw & Betontechniek heeft in overleg met Loos Betonvloeren Obdam een speciale samenstelling bedacht ter voorkoming van scheurvorming.

Omdat de stort locatie circa 400 meter ver in de kas ligt, is ook de wijze van aanbrengen en de verwerkbaarheid een aandachtspunt. Bovendien is planning een pre om de lopende bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren. Kortom, de realisatie van een betonvloer in een kas, is net als lelies kweken een ware kunst.

Bergdorp op kolomvrije parkeergarage

Anton Staalbouw heeft bijgedragen aan de realisatie van het appartementencomplex Up Mountain dat bovenop een kolomvrije parkeergarage is geplaatst. Niet alleen de grote overspanning maar ook de functiestapeling van parkeren en wonen zorgden voor een constructief vraagstuk.

De bouwactiviteiten aan het Buitenplein in Amstelveen zijn begonnen met de transformatie van het oude V&D-warenhuis. Het warenhuis was een gesloten, betonnen gebouw. Voor Hudson’s Bay is het getransformeerd naar een open en uitnodigend gebouw waarbij zeker de gevel in het oog springt.

Randvoorwaarde ontwerp
Bij de start van de ontwerpactiviteiten was het uitgangspunt om zo snel mogelijk het vernieuwde warenhuis met parkeergarage te kunnen openen. De mogelijkheid om appartementen op de parkeergarage te zetten werd gedurende het ontwerptraject aan het plan toegevoegd. Het gevolg was dat de belangrijkste ontwerpkeuzes voor de parkeergarage reeds waren gemaakt en als randvoorwaarde voor het constructief ontwerp van het appartementengebouw moest worden meegenomen.

Ontwerp appartementengebouw
Het kenmerk van Up Mountain is de in twee richtingen getrapte vorm van dakterrassen waardoor het als een ‘bergdorp’ op de parkeergarage is gesitueerd. Vanwege deze vorm is de stramienmaat van 15,3 meter in drieën verdeeld.

Harder Constructie- en Adviesbureau heeft in opdracht van Anton Staalbouw de detailengineering van de staalconstructie voor Up Mountain op zich genomen. In basis rust de constructie van het woongebouw op de drie wanden van de parkeergarage. Daarvoor heeft de hoofdconstructeur een constructie ontworpen waarbij alle krachten uit de woontoren met schoren de wanden ingeleid worden. Hierdoor ontstaan er op deze locaties complexe knopen waar veel staven bij elkaar komen. De eerste stap was een ontwerp maken van deze knopen, waarbij er gekeken werd naar de krachtinleidingen bij de staal-beton kolommen en de betonnen wanden van de parkeergarage. Lees meer over de rol en bijdrage van Harder Constructie- en Adviesbureau in het artikel Flexibel in de knooppunten uit vakblad Bouwen met Staal.

Balkons en gevel
De gevel van het appartementengebouw moest één geheel vormen met de gevel van het aangrenzende warenhuis, uitgevoerd in architectonisch beton. De gevelelementen en balkons van het appartementencomplex uitvoeren in beton was echter niet gewenst vanwege het hoge gewicht. Om deze reden is gekozen om de gevelstijlen, de balkonplafonds en -randen uit te voeren in glasvezelversterkte composiet dat in kleur aansluit op de gevels van het warenhuis.

Bouwen met Staal
Bij de totstandkoming van dit immense project heeft Anton Staalbouw in ieder facet een rol mogen spelen; de transformatie van het warenhuis, de ontwikkeling van de parkeergarage en de bouw van het appartementencomplex. Anton Staalbouw werd hierin bijgestaan door Harder Constructie- en Adviesbureau en Anton Constructiewerken. Nieuwsgierig naar de totstandkoming van dit ingewikkelde project? Lees hier het artikel Bergdorp op kolomvrije parkeergarage, afkomstig uit Bouwen met Staal editie 8|2020.

Optimization and expansion of existing sorting installation4

Optimalisatie en uitbreiding bestaande sorteerinstallatie

Anton Constructiewerken heeft in samenwerking met Anton Industrial Services een ombouw gerealiseerd ter optimalisatie en uitbreiding van de bestaande Afval Sorteer Installatie.

De optimalisatie betrof de sorteerlijn voor grof huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval en sorteerbaar bedrijfsafval (ASI). De uitbreiding betrof de implementatie van een verwerkingsinstallatie voor onsorteerbaar afval (OSI). De omvang van de levering ging van de engineering tot en met de montage en inbedrijfstelling van de staalconstructies en installatie-onderdelen.

Optimalisatie en uitbreiding in 3D

De engineering van de ondersteuningsconstructies en bordessen van de installatie heeft Harder Constructie- & Adviesbureau uitgevoerd. Door middel van 3D-scans hebben zij de bestaande situatie in kaart gebracht en daar de nieuwe onderdelen in 3D ingetekend. Anton Industrial Services heeft de engineering van de machinecomponenten gerealiseerd waaronder het ontwerp van een stalen platenband.

Korte stilstand, groots effect

De constructie- en machinedelen zijn gefabriceerd door Anton Constructiewerken en Anton Industrial Services en deels geassembleerd in Obdam voorafgaand aan transport. Gedurende een korte stilstand van ongeveer 2 weken is de oude installatie deels gedemonteerd en zijn de nieuwe onderdelen gemonteerd en in bedrijf gesteld.

Vezelversterkend betonnen eiland

Anton Bouw & Betontechniek heeft daarbij nog het betonnen eiland gerealiseerd waar de kraan voor het voeden van de installatie op geplaatst kon worden. Hierbij werd gebruik gemaakt van vezel-versterkt beton.

Renovatie monumentale perronkappen Groningen

Anton Rail & Infra is in opdracht van ProRail in april 2020 gestart met het project ‘Herstel monumentale perronkappen Hoofdstation Groningen’.

In de afgelopen periode zijn tijdens Trein Vrije Periodes (TVP) de perronkappen van perron 1 en 2 succesvol verwijderd en de staalconstructie gedemonteerd.

Samenwerking met Anton Industrial Services

Voor het demonteren van de staalconstructie heeft Anton Rail & Infra met Anton Industrial Services samengewerkt.

Planning

Aankomende jaren wordt de staalconstructie volledig gerestaureerd en geconserveerd. Medio augustus 2022 worden de staalconstructie en perronkappen weer teruggeplaatst.

Update

Inmiddels zijn de perronkappen van Leeuwarden naar Obdam vervoerd. De in delen gedemonteerde perronkappen liggen nu in een loods bij Anton Rail & Infra in Obdam (Noord-Holland). Voordat ze hier kwamen hebben ze een tussenstop gemaakt. Vanuit Groningen zijn ze eerst naar een loods in Leeuwarden gebracht om ze verder te demonteren. Daar werden de elementen gestraald om de oude verflagen er af te halen. Pas daarna gingen ze op transport naar Obdam.

Inventariseren en rekenen
In Obdam wordt gekeken hoe stevig de perrondelen nog zijn. Het moet straks allemaal voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Op basis van de inventarisatie en berekeningen wordt per element bepaald of en hoe er gerestaureerd moet worden. Het kan ook zijn dat sommige delen zo slecht zijn, dat ze niet meer bruikbaar zijn en aan vervanging toe zijn. Dit gebeurt in overleg met de Monumentencommissie van de gemeente Groningen. De insteek is om zoveel mogelijk historische materialen te behouden en tegelijkertijd de perronkappen geschikt te maken voor de komende 100 jaar.

Terugplaatsing perronkappen in 2022
Na het herstelproces worden de elementen geconserveerd; ze krijgen een behandeling om aantasting door invloeden van buitenaf te voorkomen. Daarna zijn ze gereed voor montage op locatie. Dat gaat plaatsvinden in 2022, als de verbouwing van het station grotendeels klaar is.

Bron: Groninger Internet Courant (GIC)

Renovatie station Rotterdam Noord - Anton Rail en Infra

Renovatie station Rotterdam Noord

Anton Rail & Infra vernieuwt in opdracht van ProRail station Rotterdam Noord, en maakt deze beter toegankelijk voor mindervaliden. De renovatie is inmiddels in volle gang.

De hellingbaan aan de Noordzijde wordt verlengd en afgevlakt. Aan de zuidkant wordt de hellingbaan vervangen voor een lift.

Status project

Aan de zuidkant van het station heeft Anton Bouw & Betontechniek inmiddels de betonnen voorzetwanden geplaatst, en Anton Rail & Infra heeft de nieuwe lift en trap gebouwd. Daarna zijn alle kabels en leidingen voor de installaties aangebracht. Begin september worden de wanden bekleed met steenstrips.

De noordzijde van het station krijgt een nieuwe trap en hellingbaan. Omdat het huidige talud van de spoorbaan niet stabiel genoeg was om een nieuwe hellingbaan te bouwen, is er in de teen van het talud een nieuw damwandscherm geplaatst van 70 meter lang (zie foto’s). Deze week wordt de nieuwe trap geplaatst en daarna zal de hellingbaan worden gemaakt.

Harder Constructie- & Adviesbureau heeft de engineering van het project gedaan.

Beton voorzetwand Prefab - Anton Bouw en Betontechniek

Prefab voorzetwanden voor station Rotterdam Noord

Anton Bouw & Betontechniek heeft in samenwerking met Anton Rail & Infra betonnen voorzetwanden prefab gemaakt en geplaatst. We hebben de wanden in allerlei vormen gemaakt: van rond en rechthoekig tot een driehoek of cilinder met ligger (zie foto’s).

De wanden zijn ter afwerking van de stalen damwanden. De betonwanden worden nog bekleed met steenstrips.

Verbouwing Station Rotterdam Noord

Anton Rail & Infra verbouwt, in opdracht van ProRail, station Rotterdam Noord en maakt deze beter toegankelijk voor mindervaliden. Zo wordt de hellingbaan aan de Noordzijde verlengd en afgevlakt. Aan de zuidkant wordt de hellingbaan vervangen voor een lift.

 

Succesvolle FAT-proefopstelling voor vluchtdeuren

In opdracht van ProRail gaat Anton Rail & Infra 27 vluchtdeursystemen vervangen in de Schipholspoortunnel.

Factory Acceptance Test

Voordat Anton Rail & Infra de deursystemen mag vervangen, dient er eerst een Factory Acceptance Test (FAT) plaats te vinden. Met een FAT proefopstelling laat Anton zien dat het vluchtdeursysteem aan alle eisen voldoet.

Bijvoorbeeld de 100N-eis: Anton Rail & Infra heeft, in samenwerking met Anton Constructiewerken, een brandwerende vluchtdeur van 700 kg opgehangen die met minder dan 10 kilo opentrekkracht open gaat (!).

Planning

Eind oktober vindt de SAT (Site Acceptance Test) plaats. We zullen dan de goedgekeurde FAT-deur toepassen in de tunnel, om aan te tonen dat de deur goed functioneert in de tunnel.

Als dat succesvol verloopt, zullen we begin december de eerste 9 deuren vervangen.

 

Kelder beton - Anton Bouw en Betontechniek

Wielwasplaats, afspuitplaats en bezinkkelder voor afval- en recyclingsbedrijf

De veranderingen in de afval- en recyclingswereld gaan hard. Bedrijven en faciliteiten in deze sector dienen daarop te anticiperen. Zo ook een afval- en recyclingsbedrijf in Assendelft.

Anton Bouw & Betontechniek engineert en maakt voor dit bedrijf een wielwasplaats, een afspuitplaats en een opvang-/bezinkkelder ten behoeve van dit afvalwater.

Zo gaan we samen op weg naar een duurzamere wereld.