Anton Bouw & Betontechniek legt nieuwe verkeersbrug aan in Friesland

In de periode december 2018 tot en met mei 2019 heeft Anton Bouw & Betontechniek in de provincie Friesland de aanleg van een nieuwe verkeersbrug aangelegd. De naastgelegen bestaande langzaamverkeerbrug heeft Anton Bouw & Betontechniek is samenwerking met Anton Industrial Services opgevijzeld. En aangepast. Zo is er een nieuwe schampkant en leuning aangebracht.

Herstelmaatregelen opgenomen in bestek

De jarenlange winning van gas en zout in het landelijk gebied Franekeradeel-Harlingen heeft het waterbeheer van het gebied negatief beïnvloed, met bodemdaling tot gevolg. Door deze bodemdaling volstaat de minimale doorvaarhoogte van 2,5 meter niet meer. Dit heeft de provincie doen besluiten om in samenwerking en samenspraak met onder andere Anton Bouw & Betontechniek de herstelmaatregelen uit te voeren. Deze herstelmaatregelen zijn opgenomen in het bestek en vormen het project: Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen. Op de locatie van de oude brug is een compleet nieuw exemplaar gebouwd over de Doanjumer Feart en de naastgelegen langzaamverkeerbrug is opgevijzeld. Mede dankzij deze gebiedsontwikkeling blijft het gebied leefbaar.

Renovatie baggerschuit

Voor het project van de vernieuwing van de Afsluitdijk, heeft Anton Constructiewerken een baggerschuit gerenoveerd.

Er was enige urgentie om het schip te renoveren, want het maakte slagzij (zie tweede foto).

In overleg met de klant hebben we het volgende gedaan:

  • In kaart gebracht wat er opgeknapt moest worden;
  • gaten gesneden in het dek om het water uit te pompen;
  • gaten weer waterdicht gelast;
  • alle scheuren en beschadigen weer schoongemaakt en dichtgelast door gecertificeerde lassers.
Betonconstructie zwembad Heerhugowaard - Anton Bouw en Betontechniek

Betonconstructie voor zwembad in Heerhugowaard

Enige tijd geleden heeft Anton Bouw & Betontechniek de betonconstructie gerealiseerd voor een therapiebad in Heerhugowaard. Dit was zo’n mooi project, dat wilden we toch nog even melden op de website.

Uitbreiding Waardergolf

De Waardergolf is een bekend zwembad in Heerhugowaard voor sport en recreatie. Door middel van een uitbreiding van het bestaande complex, is er een therapiebad gerealiseerd.

De hoge watertemperatuur, prachtige entourage, onderwaterverlichting en goede afscherming biedt vele extra mogelijkheden zoals training voor mensen met lichamelijke beperkingen.

Uitdagende betonconstructie

Een zwembad is altijd bijzonder om te bouwen. Zo maken de waterdichting, chlooraantasting en de vele installaties het realiseren van een betonconstructie tot een uitdaging. Uiteraard zijn wij deze uitdaging graag aangegaan, met een supermooi resultaat. De oplevering was in de zomer van 2019.

Remmingwerken Afsluitdijk - Anton Constructiewerken

Tijdelijke remmingwerken op de Afsluitdijk

Anton Constructiewerken heeft tijdelijke remmingwerken geëngineerd, gefabriceerd en gemonteerd op de Afsluitdijk.

De remmingwerken worden aan tijdelijk damwand opgehangen. Deze damwanden zijn op deze locatie geplaatst om een kadewand te beschermen waarachter werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Eén van de uitgangspunten van het ontwerp is dat de remmingwerken makkelijk te monteren en demonteren zijn, en dat de hoogte van de remmingswerken naderhand kan worden bijgesteld.

Samenwerking met andere bedrijven van de Anton Groep

Deze klus hebben we groepsbreed aangepakt:

 

Poeren fabriekshal - Anton Bouw & Betontechniek

Poeren voor fabriekshal

Anton Bouw & Betontechniek heeft een groot aantal poeren gemaakt voor een industrieel complex.

In dit grote, industriële complex blijft men vernieuwen en om ook in de toekomst het onderhoud aan de machines en machine-onderdelen uit te kunnen voeren, hebben we een groot aantal poeren gemaakt. Op deze poeren komen staalconstructies en machines te staan.

Het is heel belangrijk dat de poeren in een rechte  lijn staan, omdat de machines die erbovenop komen te staan slechts één 100ste milimeter tolerantie hebben.

De vele instort- en stelvoorzieningen, zoals ankers, aarding en installatiesparingen, maken de bovenzijde van het beton en de wapening complex.

Lichtgewicht bekisting

Uiteraard blijft tijdens de werkzaamheden de rest van de fabriek gewoon in bedrijf, daar werken we keurig omheen. Onze werklocatie in de fabriekshal is daarom moeilijk bereikbaar en erg krap. Daarom hebben we gekozen voor onze lichtgewicht bekisting.

Havenbakens Afsluitdijk - Anton Constructiewerken

Havenbakens voor tijdelijke werkhaven Afsluitdijk

Voor de tijdelijke werkhaven op de Afsluitdijk heeft Anton Constructiewerken tijdelijke bakboord- en stuurboord-havenbakens geproduceerd, geconserveerd en gemonteerd. Wanneer een boot aan komt varen, zorgen de bakens ervoor dat de bestuurder van de boot precies weet hoe de positie van de haven is.

De havenbakens zijn gemonteerd op kenmerkende Levvel-blocs. Het 6,5 ton zware Levvel-bloc is speciaal ontwikkeld voor versterking van de Afsluitdijk.

 

Onderhoud railgebonden gebouwen - Anton Rail en Infra

Groot onderhoud railgebonden gebouwen

Anton Rail & Infra voert sinds 1 augustus 2019 in opdracht van ProRail groot onderhoud uit aan de railgebonden gebouwen in de regio Dordrecht. We verwachten het project medio september 2020 af te ronden.

Er worden voor 60 gebouwen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit gaat om het vervangen van dakbedekking, schilderwerkzaamheden, aanbrengen gietvloeren en dichtzetten van kabeldoorvoeren.

Met diverse onderaannemers worden de werkzaamheden naar tevredenheid van de klant uitgevoerd.

Staalconstructie bedrijfshal - Anton Constructiewerken

Staalconstructie voor bedrijfshal

Anton Constructiewerken heeft onlangs een staalconstructie gerealiseerd voor een bedrijfshal. In deze hal worden een kantine en toiletruimte gerealiseerd. Daarnaast is een deel van de ruimte voor opslag van materieel en stalling van tractoren.

Het geheel is in de werkplaats van Anton Constructiewerken geproduceerd en door het montageteam van Anton Constructiewerken geplaatst.

Samenwerking met Harder Constructie- & Adviesbureau

De complete engineering is gerealiseerd door de collega’s van Harder Constructie- & Adviesbureau.

Herstellen kunstwerken bij spoor in Limburg en Brabant

Anton Rail & Infra heeft van ProRail het project ‘Herstellen kunstwerken Regio Zuid’ gekregen.

Voor een 14-tal kunstwerken in Limburg en Noord-Brabant dienen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd te worden. Dit gaat om betonreparaties, herstelmetselwerk en het plaatsen van damwanden.

Met diverse onderaannemers worden de werkzaamheden naar tevredenheid van de klant uitgevoerd.

Planning

Medio juli 2020 verwachten we het project af te ronden en op te leveren.

Vervangen dak onderstation Amsterdam Westerpark - Anton Rail en Infra

Dak vervangen van onderstation Amsterdam Westerpark

Anton Rail & Infra heeft in opdracht van ProRail het dak vervangen van het onderstation Amsterdam Westpark.

Samenwerking met Anton Bouw & Betontechniek

In een onderstation staan hoogspanningskasten welke zeer gevoelig zijn voor water en stof. Om brand en schade te voorkomen in en aan het gebouw heeft Anton Rail & Infra in samenwerking met Anton Bouw & Betontechniek een tijdelijke constructie bedacht aan de binnenzijde om vervolgens het volledige dak te vervangen.

Het volledige dak is voorzien van een witte, bitumen dakbedekking zodat het waterdicht opgeleverd kon worden.

ProRail en Anton Rail & Infra kijken terug op een geslaagde uitvoering.