Groot onderhoud railgebonden gebouwen

Anton Rail & Infra voert sinds 1 augustus 2019 in opdracht van ProRail groot onderhoud uit aan de railgebonden gebouwen in de regio Dordrecht. We verwachten het project medio september 2020 af te ronden.

Er worden voor 60 gebouwen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit gaat om het vervangen van dakbedekking, schilderwerkzaamheden, aanbrengen gietvloeren en dichtzetten van kabeldoorvoeren.

Met diverse onderaannemers worden de werkzaamheden naar tevredenheid van de klant uitgevoerd.