NS gebouw opgeknapt - Anton Rail en Infra

Technische ruimte NS bouwkundig opgeknapt

Anton Rail & Infra heeft in Zaandam een voormalig verblijfsgebouw van de NS gesloopt. Dit gebouw was aan de achterzijde verbonden met een technische ruimte van ProRail welke tijdens en na de werkzaamheden functioneel diende te blijven.

In het gebouw was asbest aanwezig wat voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden gesaneerd is.

Bouwkundig opknappen technische ruimte

Na het slopen van het verblijfsgebouw, is Anton Rail & Infra gestart met het bouwkundig opknappen van de overgebleven technisch ruimte.

Deze werkzaamheden bestonden in hoofdlijnen uit het aanbrengen van een nieuwe buitengevel, het conserveren van bestaande gevels en het vervangen van de dakbedekking. Tevens zijn er nieuwe elektrische installaties geïnstalleerd.

Nadat de werkzaamheden aan het gebouw gereed waren, is het buitenterrein opgeknapt en voorzien van een elementenverharding.

Het eindresultaat is een volledig opgeknapt gebouw waarbij de levensduur met vele jaren is verlengd.

Vaarduiker en ontsluitingsbrug - Anton Civiel en Infratechniek

Realisatie vaarduikers en bruggen nieuwbouwplan

Duurzaam, groen en waterrijk. Dat typeert een nieuwe woonwijk in Hoogkarspel genaamd Reigersborg Zuid V.

In een periode van ongeveer 3 jaar verrijzen hier zo’n 128 woningen én een prachtig bospark, met ruimte voor wandelen, spelen, natuurbeleving en recreëren.

Anton Civiel & Infratechniek realiseert binnen dit nieuwbouwplan in totaal 4 vaarduikers en 2 gebied-ontsluitingsbruggen. De engineering van de beide bruggen is tevens onderdeel van de opdracht en wordt onder aansturing van Anton Civiel & Infratechniek uitgevoerd.

Status project

Het bouwrijp maken van de woonwijk is in volle gang en Anton Civiel & Infratechniek heeft de montage van de vaarduikers gestart.

Na de realisatie van de vaarduikers, deze zullen circa eind april 2020 gereed zijn, worden de bouwwegen naar de definitieve (straat) positie over de vaarduikers heen geleid en voorzien van tijdelijke verharding.

Samenwerking met Anton Bouw- en Betontechniek

De ontsluiting van het gebied krijgt na de aanleg van de vaarduikers zijn vorm en kan worden gestart met de aansluitende fase. Na de zomer van 2020 worden de beide gebied-ontsluitingsbruggen uitgevoerd in nauwe samenwerking met de specialisten van Anton Bouw & Betontechniek.

Anton Bouw & Betontechniek realiseert de betonnen landhoofden van beide bruggen en monteert de in de fabriek vervaardigde prefab betonnen brugliggers.

Eind oktober 2020 worden de vaarduikers en bruggen opgeleverd.

Een mooi project in een landelijke omgeving waarbij de bedrijven van de Anton Groep betrokken zijn.

Vervanging bordes - Anton Constructiewerken - Anton Groep

Vervanging bordes met kooiladder in staalfabriek

Anton Constructiewerken heeft voor een van de grootste staalleveranciers ter wereld een bordes met kooiladder vervangen.

Op een hoogte van 22 meter hing een bordes dat al enige tijd aan vervanging toe was. Omdat het bordes zeer belangrijk is voor het productieproces werd de vervanging steeds uitgesteld. Ondertussen was het zo verslechterd dat hij echt vervangen moest worden.

Anton Constructiewerken heeft het oude bordes verwijderd en de kooiladder en het bordes geproduceerd en gemonteerd.

Wederom een zeer tevreden klant met een mooi eindresultaat.

Vloerconstructie - Anton Constructiewerken

Verhoogde vloerconstructie voor MER-ruimte

Anton Constructiewerken heeft een verhoogde vloerconstructie gerealiseerd bij een klant. Op deze constructie wordt uiteindelijk een zogenaamde MER-ruimte (Main Equipment Room) gerealiseerd. Deze constructie is relatief zwaar uitgevoerd omdat hier diverse serverkasten en koelunits op geplaatst zullen worden inclusief een kantoorruimte met 2 werkplekken.

Samenwerking met Anton Constructie & Adviesbureau

De productie en montage is in eigen huis gerealiseerd. De engineering is door de collega’s van Anton Constructie & Adviesbureau gedaan.

Passagiersbrug - Anton Air Support

“Anton gaat Zweeds”

De specialisten van Anton Air Support hebben 3 passagiersbruggen gemonteerd op de Luchthaven Landvetter Airport in Göteborg, Zweden.

De opdracht behield niet alleen het inhijsen maar ook mechanisch afmonteren van 3 stuks Apron Drive-bruggen.

In samenwerking met een kraanbedrijf, dat we nog kenden van Gardermoen Airport in Oslo, zijn 3 bruggen op hun definitieve plaats ingehesen.

Gezamenlijk met het team van onze opdrachtgever zijn de werkzaamheden tijdig uitgevoerd.

Trappentoren plateau - Anton Constructiewerken - Anton Groep

Trappentoren-plateau gerealiseerd in 3 dagen

Maandagochtend kreeg Anton Constructiewerken met spoed de opdracht om een trappentoren-plateau te ontwerpen, berekenen, tekenen en te monteren. Op donderdag, 3 dagen later, werd het plateau opgeleverd. Anton Constructiewerken heeft er gelijk nog drie extra in opdracht gekregen.

Waarom samenwerken met de Anton Groep? Daarom!

Vluchttrap voor winkel

Anton Constructiewerken heeft voor een winkel een inpandige vluchttrap gerealiseerd. De engineering is uitgevoerd door de collega’s van Anton Constructie & Adviesbureau.

Transportbanden - Anton Industrial Services

14 transportbanden voor recyclingfabriek

Voor een plastic recyclingfabriek heeft Anton Industrial Services de transportbanden voor de gehele voorsortering geleverd. In totaal zijn dit 14 transportbanden in verschillende configuraties met een totale lengte van 137 meter.

Transportbanden voor scheiden afval

Hierbij zijn vlakke glijband-, rollenband- en knikband-transporteurs toegepast. Uiteindelijk wordt het plastic afval in deze fabriek door middel van innovatieve technieken gescheiden in verschillende soorten plastic, waarna deze als nieuwe, pure grondstoffen kunnen worden ingezet.

Korte levertijd

Eén van de gunningsfactoren was de levertijd. Binnen een kort tijdsbestek heeft Anton Industrial Services de transportbanden, bandondersteuningen en overgangstrechters gefabriceerd en gemonteerd.

Het volledige ontwerp is door onze vakkundige engineers uitgevoerd. In het ontwerp is sterk rekening gehouden met de bereikbaarheid van alle onderdelen, zodat deze makkelijk en snel kunnen worden vervangen indien noodzakelijk. Alle onderdelen bestaan uit hoogwaardige componenten om hoge standtijden en een lange levensduur te garanderen.

De monteurs van Anton Industrial Services hebben de montage van alle componenten en inbedrijfstelling op locatie verzorgd. Waarna de installatie naar volle tevredenheid van de opdrachtgever is opgeleverd.

Goot plaatsen Schiphol - Anton Bouw & Betontechniek

200 meter goot geplaatst en gestort op Schiphol

Schiphol verandert continu en zeer regelmatig mag Anton hier zijn steentje aan bijdragen.

In dit geval hebben we samen met onze opdrachtgever 200 meter goot in zeer korte tijd geplaatst en gestort.

Korte doorlooptijd

Een korte doorlooptijd was essentieel. We moesten immers de hinder van de bouw van de A-pier en de afsluiting van de opstelplaatsen van de vliegtuigen tot een minimum beperken.

Wapening door Loos OV

OV & Loos Wapeningscentrale heeft de wapening geprefabriceerd. Ook hebben zij een slim systeem voor de binnengoot bedacht, de bekisting volledig geprefabriceerd, en continu-diensten gedraaid, zodat de werkzaamheden slechts 2 dagen in beslag namen.

Waarom Anton Bouw & Betontechniek?

De opdrachtgever heeft gekozen voor Anton Bouw & Betontechniek vanwege hun grote inzet en hun bekendheid bij de omgeving. Daarnaast was het een groot voordeel dat Anton Bouw & Betontechniek nauw samenwerkt met OV & Loos Wapeningscentrale. Zo konden we een korte doorlooptijd garanderen.

Kadewand herstellen - Anton Bouw en Betontechniek - Anton Groep

Kadewand hersteld voor infra-aannemer

Anton Bouw & Betontechniek heeft voor een lokaal bekende infra-aannemer een kadewand hersteld. In zeer korte tijd hebben de mannen van Anton de betonelementen geëngineerd en uitgevoerd. De meest efficiënte werkwijze was, om deze elementen te prefabriceren, inclusief het metselwerk.