Technische ruimte NS bouwkundig opgeknapt

Anton Rail & Infra heeft in Zaandam een voormalig verblijfsgebouw van de NS gesloopt. Dit gebouw was aan de achterzijde verbonden met een technische ruimte van ProRail welke tijdens en na de werkzaamheden functioneel diende te blijven.

In het gebouw was asbest aanwezig wat voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden gesaneerd is.

Bouwkundig opknappen technische ruimte

Na het slopen van het verblijfsgebouw, is Anton Rail & Infra gestart met het bouwkundig opknappen van de overgebleven technisch ruimte.

Deze werkzaamheden bestonden in hoofdlijnen uit het aanbrengen van een nieuwe buitengevel, het conserveren van bestaande gevels en het vervangen van de dakbedekking. Tevens zijn er nieuwe elektrische installaties geïnstalleerd.

Nadat de werkzaamheden aan het gebouw gereed waren, is het buitenterrein opgeknapt en voorzien van een elementenverharding.

Het eindresultaat is een volledig opgeknapt gebouw waarbij de levensduur met vele jaren is verlengd.