Renovatie monumentale perronkappen Groningen

Anton Rail & Infra is in opdracht van ProRail in april 2020 gestart met het project ‘Herstel monumentale perronkappen Hoofdstation Groningen’.

In de afgelopen periode zijn tijdens Trein Vrije Periodes (TVP) de perronkappen van perron 1 en 2 succesvol verwijderd en de staalconstructie gedemonteerd.

Samenwerking met Anton Industrial Services

Voor het demonteren van de staalconstructie heeft Anton Rail & Infra met Anton Industrial Services samengewerkt.

Planning

Aankomende jaren wordt de staalconstructie volledig gerestaureerd en geconserveerd. Medio augustus 2022 worden de staalconstructie en perronkappen weer teruggeplaatst.

Update

Inmiddels zijn de perronkappen van Leeuwarden naar Obdam vervoerd. De in delen gedemonteerde perronkappen liggen nu in een loods bij Anton Rail & Infra in Obdam (Noord-Holland). Voordat ze hier kwamen hebben ze een tussenstop gemaakt. Vanuit Groningen zijn ze eerst naar een loods in Leeuwarden gebracht om ze verder te demonteren. Daar werden de elementen gestraald om de oude verflagen er af te halen. Pas daarna gingen ze op transport naar Obdam.

Inventariseren en rekenen
In Obdam wordt gekeken hoe stevig de perrondelen nog zijn. Het moet straks allemaal voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Op basis van de inventarisatie en berekeningen wordt per element bepaald of en hoe er gerestaureerd moet worden. Het kan ook zijn dat sommige delen zo slecht zijn, dat ze niet meer bruikbaar zijn en aan vervanging toe zijn. Dit gebeurt in overleg met de Monumentencommissie van de gemeente Groningen. De insteek is om zoveel mogelijk historische materialen te behouden en tegelijkertijd de perronkappen geschikt te maken voor de komende 100 jaar.

Terugplaatsing perronkappen in 2022
Na het herstelproces worden de elementen geconserveerd; ze krijgen een behandeling om aantasting door invloeden van buitenaf te voorkomen. Daarna zijn ze gereed voor montage op locatie. Dat gaat plaatsvinden in 2022, als de verbouwing van het station grotendeels klaar is.

Bron: Groninger Internet Courant (GIC)