Anton Constructiewerken staalconstructie ondersteuning stalen bandbrug amsterdam

Staalconstructie voor transportbandbrug

Anton Constructiewerken heeft nieuw leven geblazen in een gecorrodeerde stalen bandbrug. Om de transportband en loopbordes in bedrijf te kunnen houden, is er door de opdrachtgever gekozen voor het verstevigen door middel van een ondersteuningsconstructie.

Logistics center De Boet

Logistiek centrum De Boet

Harder Constructie- & Adviesbureau is gevraagd om de hoofdberekening, detailberekening en tekenwerk op te leveren van het logistieke centrum De Boet te Middenmeer. Het gebouw bestaat uit een 3 etages hoge showroom welke goed zichtbaar vanaf de A7. Het gehele project bevat een hoeveelheid van 305 ton staal.

Herstellen riolering in Warder

Herstellen riolering in Warder

Anton Civiel & Infra heeft in opdracht van de gemeente Edam-Volendam een streng betonriolering vervangen in de plaats Warder. De gemeente liet het rioolstelsel van Warder herstellen door een methode genaamd ‘relinen’ toe te passen. Echter bleek een deel van de riolering te beschadigd te zijn, waardoor deze techniek niet toegepast kon worden. Anton Civiel & Infra is ingeschakeld om dit deel van de betonriolering te vervangen voor nieuwe pvc-rioolbuizen.

Werkzaamheden

Om de rioolwerkzaamheden uit te kunnen voeren hebben wij de asfaltweg gezaagd. Na het afronden van de rioolwerkzaamheden is ervoor gekozen om betonplaten te plaatsen ter afdichting van de weg.

Om de overlast voor de omwonenden en de omgeving te beperken hebben wij samengewerkt met de partij die het relinen van het rioolstelsel heeft verzorgd in opdracht van de gemeente.

We kunnen terug kijken op een geslaagd project met een tevreden opdrachtgever!

 

Uitbreiding nieuw hoofdkantoor Anton Groep

Uitbreiding nieuw hoofdkantoor Anton Groep

In opdracht van Hoogendijk Bouw hebben Anton Civiel & Infra en Anton Bouw & Betontechniek meegewerkt aan de uitbreiding van het kantoorpand van de Anton Groep, gelegen aan de Tocht 9 te Obdam. Met de verbouwing van het bestaande pand en deze uitbreiding zal het kantoorpand in de toekomst dienen als het nieuwe hoofdkantoor van de Anton Groep.

Werkzaamheden

Anton Civiel & Infra was verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de grond. Na het verwijderen van de bestrating is de grond uitgegraven en afgevoerd. De reeds aanwezige heipalen zijn netjes uitgegraven. Waarna Anton Bouw & Betontechniek aan de slag kon met de fundering van het nieuwe kantoorpand.

Dit project is een mooie thuiswedstrijd voor de bedrijven van de Anton Groep. En bewijst weer dat de zusterbedrijven elkaar goed aanvullen, zo is Harder Constructie- & Adviesbureau verantwoordelijk geweest voor de tekeningen van het pand.

Bereikbaarheid Johannes Bosco college te Heerhugowaard

Bereikbaarheid Johannes Bosco college te Heerhugowaard

In opdracht van Anton Bouw & Betontechniek heeft Anton Civiel & Infra met veel plezier meegewerkt aan de opdracht van de gemeente Dijk en Waard. De opdracht betrof het realiseren van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug bij het Trinitas college Johannes Bosco te Heerhugowaard. Anton Bouw & Betontechniek droeg zorg voor deze realisatie.

Daarnaast was de opdracht om een nieuw voetpad van circa 700 m1 langs de Westtangent aan te brengen. Er is hierbij gekozen voor een voetpad gemaakt van het zogeheten halfverharding. Na het aanbrengen van halfverharding ontstaat er een stevige onverharde weg met de uitstraling van een traditionele zandweg. Het doel van werkzaamheden was om de bereikbaarheid naar school Johannes Bosco college in Heerhugowaard te verbeteren.

Werkzaamheden

Anton Civiel & Infra is gestart met de vervanging van de houten beschoeiing ter plaatse van de nieuw te realiseren brug. Hiervoor in de plaats is er nieuwe kunststof beschoeiing aangebracht.

Ter plaatse van het nieuw te realiseren voetpad diende eerst gesaneerd te worden. De vervuilde grond is afgevoerd, waarna er gestart kon worden met het afgraven en profileren van de berm. Er is een cunet gegraven, welke opgevuld is met een laag menggranulaat. Dit diende als een goede basis voor de aanbreng van Graustabiel® halfverharding. Om alles weer mooi op te leveren is de berm ten slotte ingezaaid met graszaad.

Het project is naar alle tevredenheid van de gemeente Dijk en Waard opgeleverd en is wederom tot stand gekomen door een prettige samenwerking binnen de Anton Groep.

 

Update bedrijfspand Vaandel

Update bedrijfspand Vaandel

Eind april zal Hoogendijk Bouw het eerste gebouw aan de Vaandel opleveren. Het betreft gebouw A, dat in de eerste week van mei ingericht zal worden met meubels en overige inrichting. Vanaf de tweede week zal het pand aan de Delta volledig gebruikt worden door Anton Rail & Infra. Ondertussen wordt er ook volop gewerkt aan de buitenbestrating rondom het pand.

De oplevering van gebouw B staat gepland voor een maand later, deze zal in gebruik worden genomen door Harder Constructie- & Adviesbureau. Vervolgens zal 2 maanden later gebouw C opgeleverd zijn die in gebruik wordt genomen door De Leeuw Protection Systems.

Bekijk het gehele projecten en eerder uitgevoerde werkzaamheden hier.

Vervangen dekbedekking station Woerden

Vervangen dekbedekking station Woerden

In Woerden vervangt Anton Rail & Infra in opdracht voor ProRail de dakbedekking van de perronkappen, trapopgangen en liftschachten op de eilandperrons.

Halverwege februari zijn de werkzaamheden van fase 1 aan de eerste perronkap begonnen. Het project bevat het verwijderen van de oude dakbedekking, vervangen dakbeschot en het aanbrengen van nieuwe EPDM dakbedekking.

Omdat een deel van de perronkappen boven het spoor hangt, worden deze delen in een 52 uur durende TVP in het weekend van week 19 voorzien van de nieuwe dakbedekking. Hiervoor worden rolsteigers gebruikt die op een speciaal ontworpen onderstel staan. Deze zijn ontworpen door Harder Constructie- & Adviesbureau en gefabriceerd door Anton Constructiewerken. In de 52 uur durende TVP worden ook de trapopgangen en 14 meter hoge liftschacht voorzien van nieuwe dakbedekking.

Als de dakbedekking van de eerste perronkap volledig is vernieuwd, wordt vanaf week 20 gestart met de werkzaamheden op het tweede perron.

Schoonwerk betonwanden voor bijgebouw met zwembad

Schoonwerk betonwanden voor bijgebouw met zwembad

Anton Bouw & Betontechniek is gevraagd om betonwanden te realiseren in Bergen. De betonwanden dienen voor een bijgebouw ten behoeve van een zwembad. De wanden blijven zichtwerk, dus aan Anton Bouw & Betontechniek de schone zaak om het project perfect op te leveren.

De opdrachtgever zag in een Japans museum schoonwerk betonwanden en was op slag verliefd. Ten behoeve van zijn zwembad en bijgebouw was dit de gewenste uitstraling. Aan Anton Bouw & Betontechniek de taak om het gewenste beeld in Nederland te creëren. De betonwanden moesten gemaakt worden onder de bestaande rieten kap, dit bleek nog een hele uitdaging. Het resultaat mag echter gezien worden! Wat leidde tot wederom een positieve referentie voor de vaklieden.

Nieuwe stortbunker bij afvalverwerkingsbedrijf in Amsterdam

Nieuwe stortbunker bij afvalverwerkingsbedrijf in Amsterdam

Anton Industrial Services heeft een volledig nieuwe stortbunker gerealiseerd voor de sorteerinstallatie van een groot afvalverwerkingsbedrijf in Amsterdam. Het aangeleverde huishoudelijk en bedrijfsafval wordt door de verwerker gesorteerd tot (her)bruikbare grondstoffen. De bestaande stortbunker was verouderd en aan vervanging toe.

Geschikt voor de klus

Anton Industrial Service heeft een volledig nieuwe bunker ontworpen. En daarbij een plan uitgewerkt waarbij het vervangen van de bunker in een zeer korte tijd gerealiseerd kon worden. Een totaal nieuw ontwerp en de zeer korte benodigde fabriekstilstand deed de verwerker kiezen voor Anton Indutrial Services als de meest geschikte aannemer. Binnen 5 werkdagen is dit werk op locatie gerealiseerd met een fantastisch resultaat!

Samenwerking

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met aantal zuster bedrijven binnen de Anton Groep, zoals Anton Constructiewerken en Harder Constructie- & Adviesbureau. Een zeer geslaagd project met als resultaat een enorm tevreden klant met een mooie nieuwe bunker!

3 bruggen vervangen in Koggenland

3 bruggen vervangen in Koggenland

Anton Bouw & Betontechniek heeft op 3 plaatsen in Koggenland bruggen vervangen voor een duurzaam alternatief, dit hebben zij gedaan in samenwerking met Fibercore leverancier van prefab composieten bruggen.

De 3 bruggen in de Gemeente Koggenland waren nodig aan vervanging toe. Daarom zijn er in samenwerking met Fibercore, 3 nieuwe bruggen geplaatst op een innovatieve fundatie. Deze nieuwe bruggen hebben een levensduur van 100 jaar en kunnen desgewenst gemakkelijk verplaatst worden. Oftewel, een zeer duurzame oplossing die weer een steentje bijdraagt aan een groenere toekomst.