Ondergrondse fietsenstalling Kleine-Gartmanplantsoen

Direct naast het Leidseplein, één van de drukste plekjes van Amsterdam, komt een ondergrondse fietsenstalling. Het piepkleine bouwterrein ligt ingeklemd tussen horeca met terrassen, een bioscoop, een gracht en een intensief gebruikte trambaan. Om overlast verder te beperken, passen we onze bouwmethode aan. Zo realiseren we eerst het dak van de stalling, daarna pas graven we de ruimte eronder uit. Zo kunnen we het bovenliggende plantsoen alvast deels teruggeven aan de omgeving. Daarna werken we ondergronds verder.

Natuurbrug Zeeport

Spanberg bouwt samen met Ballast Nedam de natuurbrug Zeeport. Natuurbrug Zeepoort is onderdeel in een schakel van drie natuurbruggen in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Samen met de natuurbrug Zandpoort en de nog aan te leggen natuurbrug Duinpoort, ontstaat een groot aaneengesloten natuurgebied van meer dan 7000 hectare, waardoor de overlevingskans van (beschermde) diersoorten van dit kenmerkende duingebied groter wordt en de kwaliteit van dit unieke natuurgebied wordt verbeterd.

Kogerbrug Kogerpolder

De Provincialeweg N246 en N244 van Wormerveer tot Alkmaar wordt veiliger gemaakt en de doorstroming wordt verbeterd. De uitvoering is medio 2018 gestart. Spanberg heeft samen met Dura Vermeer de Amaliabrug en de Kogerbrug gerealiseerd.

Windmolens Tata

Het windpark bestaat uit 3 windturbines, die in het verlengde en ten noorden van de 3 bestaande turbines aan de Reijndersweg zullen worden geplaatst. De nieuwe windturbines, met een hoogte van 131 meter tot de tip van het turbineblad, met een ashoogte van maximaal 85 meter. Het totale vermogen van het windpark is 7.05 megawatt.

Tennet Vijfhuizen

Spanberg bouwt samen met Van Hattum & Blankevoort in opdracht van Tennet de Randstad 380 kV. Een elektriciteitsnetwerk dat klaar is voor de toekomst. Door de liberalisering van de energiemarkt in Europa vindt meer transport van elektriciteit over langere afstanden plaats. De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie neemt toe. Met Randstad 380 kV ontstaan (net als op meer plaatsen in Nederland) ringstructuren in het 380 kV-hoogspanningsnetwerk. Dergelijke ringen voorzien in een grotere capaciteit en een hogere betrouwbaarheid.

Oktober 2015 zijn we gestart met de poeren voor traject Beverwijk-Vijfhuizen, en zojuist (oktober 2016) zijn we gestart met traject Vijfhuizen-Bleiswijk. .

Prinses Amaliaviaduct

Spanberg bouwt samen met Boskalis het Amaliaviaduct. Met de toenemende bedrijvigheid op de Tweede Maasvlakte nemen ook de verkeersstromen toe. Voor een betere bereikbaarheid van de containerterminals vervangt het Havenbedrijf Rotterdam de gelijkvloerse kruising door een ongelijkvloerse kruising: het Prinses Amaliaviaduct Staalis heeft het viaduct helemaal 3D uitgetekend, en Spanberg zal de wapening leveren en aanbrengen.

Schelphoek Alkmaar

Omlegging A9 Badhoevedorp

De A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf 2018 niet meer dwars door Badhoevedorp, maar komt ten zuiden om het dorp heen te liggen.

Met de omlegging zorgt voor diverse verbeteringen:

  • Ruimtelijke kwaliteit: de A9 verdwijnt uit Badhoevedorp.
  • Een verbeterde leefomgeving: minder geluidsoverlast en een verbetering van luchtkwaliteit in Badhoevedorp.
  • Een betere doorstroming: betere bereikbaarheid Schiphol en regio Amsterdam, verbreding van de (nieuwe) A9 naar 2×3 rijstroken en een onderdoorgang bij de aansluiting Badhoevedorp voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV).
  • Spanberg verwerkt hier 3200 ton wapening.

Nieuwe Vechtbrug Weesp

Spanberg bouwt samen met Boskalis de nieuwe Vechtbrug te Weesp. Eind 2016 is in Amsterdam de kelderbak geprefabriceerd en deze is begin 2017 via het water op lokatie in de vecht bij Weesp geplaatst. Vandaaruit zijn de vlechters van Spanberg verder gaan werken. Ook dit project heeft Spanberg in 3D uitgetekend zodat de wapening zonder problemen verwerkt kan worden.