Windmolens Tata

Het windpark bestaat uit 3 windturbines, die in het verlengde en ten noorden van de 3 bestaande turbines aan de Reijndersweg zullen worden geplaatst. De nieuwe windturbines, met een hoogte van 131 meter tot de tip van het turbineblad, met een ashoogte van maximaal 85 meter. Het totale vermogen van het windpark is 7.05 megawatt.