Bereikbaarheid Johannes Bosco college te Heerhugowaard

In opdracht van Anton Bouw & Betontechniek heeft Anton Civiel & Infra met veel plezier meegewerkt aan de opdracht van de gemeente Dijk en Waard. De opdracht betrof het realiseren van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug bij het Trinitas college Johannes Bosco te Heerhugowaard. Anton Bouw & Betontechniek droeg zorg voor deze realisatie.

Daarnaast was de opdracht om een nieuw voetpad van circa 700 m1 langs de Westtangent aan te brengen. Er is hierbij gekozen voor een voetpad gemaakt van het zogeheten halfverharding. Na het aanbrengen van halfverharding ontstaat er een stevige onverharde weg met de uitstraling van een traditionele zandweg. Het doel van werkzaamheden was om de bereikbaarheid naar school Johannes Bosco college in Heerhugowaard te verbeteren.

Werkzaamheden

Anton Civiel & Infra is gestart met de vervanging van de houten beschoeiing ter plaatse van de nieuw te realiseren brug. Hiervoor in de plaats is er nieuwe kunststof beschoeiing aangebracht.

Ter plaatse van het nieuw te realiseren voetpad diende eerst gesaneerd te worden. De vervuilde grond is afgevoerd, waarna er gestart kon worden met het afgraven en profileren van de berm. Er is een cunet gegraven, welke opgevuld is met een laag menggranulaat. Dit diende als een goede basis voor de aanbreng van Graustabiel® halfverharding. Om alles weer mooi op te leveren is de berm ten slotte ingezaaid met graszaad.

Het project is naar alle tevredenheid van de gemeente Dijk en Waard opgeleverd en is wederom tot stand gekomen door een prettige samenwerking binnen de Anton Groep.