Substructure apartments Nieuw-Vennep

Onderbouw appartementen Nieuw Vennep

In opdracht van de Geus Bouw heeft Anton Bouw & Betontechniek de onderbouw van een achttien tellend appartementencomplex en een woning in Nieuw Vennep gerealiseerd.

Van liftputten tot kelderwanden

Anton Bouw & Betontechniek heeft de gehele onderbouw gemaakt. De liftputten zijn in verband met de slechte ondergrond geprefabriceerd. De parkeerkelder ligt half verdiept, zoals op de foto’s te zien is. De kelderwanden zijn in het werk gestort, met als uitdaging de grote ventilatiesparingen in de wanden. De vele steunberen en kolommen in de kelder, zijn ook in eigen fabriek geprefabriceerd.

In samenwerking met Loos Betonvloeren zijn de vloeren gestort in de onderbouw van het appartementencomplex en de woning.

Fiets- en voetgangersbrug aangelegd in Utrecht

Anton Bouw & Betontechniek heeft een fiets- en voetgangersbrug geplaatst in samenwerking met Fibercore Europe (producent composiet bruggen) in het Nifterlakenplantsoen in Utrecht.

Prefab beton en composiet

Anton Bouw & Betontechniek heeft de landhoofden geheel geprefabriceerd en geëngineerd. Ook tijdens dit project heeft prefab beton in combinatie met composiet zich bewezen. Prefab beton en composiet is snel, licht en duurzaam.

Op verzoek van de bewoners

Deze brug is ontwikkeld en geplaatst op verzoek van de bewoners. Het park is hierdoor toegankelijker en verrijkt met een, dankzij de brug, doorlopend wandel- en fietspad. Ondanks een vertraging op afgifte van de vergunning is het uiteindelijk resultaat volledig naar wens van de bewoners.

 

Bicycle shed for Go-West Amsterdam

Fietsenstalling voor Go-West Amsterdam

Vanaf nu kun je met gemak je fiets stallen in de nieuwe stalen fietsenstalling bij het kantoorgebouw van Go-West in Amsterdam.

In opdracht van een regionale collega-bouwer realiseerde Anton Constructiewerken een fietsenstalling die plaats biedt aan circa 200 fietsen voorzien van diverse oplaadpunten voor elektrische fietsen.

In samenwerking met Anton Groep werkmaatschappijen

De enginering is in samenwerking met Harder Constructie & Adviesbureau tot stand gekomen. De dakbeplating inclusief goten is door zustermaatschappij Hoogendijk Bouw gemaakt.

Gecertificeerde tankplaats gemeente Den Helder

Kok Infra heeft voor de afdeling Vastgoed van gemeente Den Helder een gecertificeerde tankplaats voor milieuvriendelijke brandstof aangelegd.

Milieuvriendelijke brandstof

Voor het gebruik van een meer milieuvriendelijke brandstof blauwe diesel binnen gemeentewerken, wilde de opdrachtgever een tank- en vulplaats waarop de installatie kon worden aangebracht.

Gecertificeerde tankplaats

In samenwerking met de opdrachtgever heeft Kok Infra de vraag uitgewerkt tot een ontwerp en de tank- en vulplaats aangelegd. Na uitvoering van de werkzaamheden is de tankplaats in opdracht van Kok infra voorzien van een certificaat door een geaccrediteerd inspecteur.

Door samenwerking op weg naar een beter milieu!

Emergency work on largest sea lock in the world

Spoedwerkzaamheden grootste zeesluis ter wereld

Anton Constructiewerken heeft voor de grootste zeesluis ter wereld spoedwerkzaamheden verricht aan de afmeerpalen. De afmeerpalen dienen ter bescherming van de kade en als afmeerplaats voor boten tot de zeesluis geopend is.

Werkzaamheden

In totaal werden er in slechts drie weken vier afmeerpalen geassembleerd en afgelast. De vier afmeerpalen zijn met hardox boortanden geassembleerd. Nadat de boorpaal er ingedraaid zijn dient de paal gefundeerd te worden door middel van krimpvrij mortel (grout). Om deze grout onder hogedruk naar beneden te krijgen is er gebruik gemaakt van grout leidingen. Deze grout leidingen zijn afgelast onder norm NEN EN 1090-2 ex3 ROK 1.4. De afmeerpalen zijn aan de zeezijde van de zeesluis geboord.

Uitkijkbordes zeesluizen IJmuiden

Anton Constructiewerken heeft op de kademuur van de vernieuwde zeesluizen in IJmuiden een uitkijkbordes geplaatst. Zustermaatschappij Harder Constructie- & Adviesbureau heeft  de constructie van het uitkijkpunt uitgewerkt op papier, conform het ontwerp van de opdrachtgever.

Uitvoering volgens de norm

Anton Constructiewerken heeft de productie conform ROK 1.2 en NEN1090-1, Executieklasse 3 uitgevoerd in Obdam. De onderdelen zijn daarna thermisch verzinkt en 4-laags geconserveerd onder toeziend oog van een Nace-inspecteur op niveau 3. De constructie is geassembleerd op locatie en vervolgens met een kraan compleet op haar eindpositie geplaatst.

De constructie is te bezichtigen en te gebruiken door iedereen vanaf de openbare weg.

Preparation residential area of Den Helder

Bouwrijp maken woonwijk gemeente Den Helder

In opdracht van de gemeente Den Helder realiseert Kok Infra B.V. het project Bouwrijp maken Willem Alexanderhof deelplan 2 in Julianadorp.

Aangesteld na aanbesteding

Kok Infra B.V. is, door de gemeente Den Helder, samen met vier andere aannemers uitgenodigd om in te schrijven op de aanbesteding van dit project en vervolgens na aanbesteding als aannemer geselecteerd. De contractvorm betreft een RAW-bestek.

Werkzaamheden

Om de toekomstige woonwijk bouwrijp te maken voert Kok Infra B.V. de volgende werkzaamheden voor de gemeente uit:

 • Ontgraven, vervoeren en verwerken in voorbelasting van circa 20.000 m3 grond;
 • Aanbrengen van bemalingsinstallatie t.b.v. het aanbrengen van het rioleringsstelsel;
 • Leveren en aanbrengen van circa 2250m1 kunststof infiltratierioolstelsel incl. huisaansluitingen;
 • Leveren en aanbrengen van kabels t.b.v. de toekomstig openbare verlichting;
 • Leveren en aanbrengen van wegfundering en verharding bestaande uit menggranulaat en betonstraatstenen.

Om de uitvoering van het project mogelijk te maken coördineert Kok Infra B.V. ook de nutspartijen, nevenaannemers en de omgeving.

Aanvullend project Watergang Willem Alexanderhof

Begin mei heeft Kok infra B.V. op de zelfde wijze ook het project Watergang Willem Alexanderhof Deelgebied 2, Julianadorp aangenomen. In dit project bestaat uit het ontgraven van de watergangen, het aanbrengen duikers, het aanbrengen van damwanden en beschoeiingen rondom de woonwijk.

Innovatie in de bulkindustrie

Anton Industrial Services heeft een passende innovatie voor de bulkindustrie weten te realiseren.  Voor een goed proces is het namelijk van belang dat de productstroom homogeen is. Dit zowel in het formaat van de korrels, als het volume van het product. Bij het proces van de klant betrof het een product met veel harde kluiten die met batches in het proces werd gevoed. Dit product moest gebroken worden. Om vervolgens met een homogene volumestroom in het proces te worden gebracht.

Innovatie

Anton Industrial heeft hiervoor een ‘beschikker’ ontwikkeld en gefabriceerd. De beschikker combineert het breken en het reguleren van de volumestroom in één machine.

Aanvullende transport- en trogbanden

Naast deze nieuwe ontwikkeling heeft Anton Industrial Services een aantal reeds bewezen eigen producten mogen leveren:

 • Zo werd er een wegende transportband aangebracht om nauwkeurig batches te kunnen genereren.
 • Werden er verschillende trogbanden voor bulk transport in het proces verwerkt.
 • En een trilzeef om eventueel overmaatse producten aan het einde van het transportbandproces alsnog te verwijderen.

Samen sterker

Omdat goede bereikbaarheid van groot belang is, heeft Harder Constructie- & Adviesbureau verschillende bordessen geëngineerd. Deze bordessen zijn door Anton Constructiewerken gefabriceerd.

Naar tevredenheid getest

De monteurs van Anton Industrial Services hebben de gehele installatie geïnstalleerd en hebben deze vervolgens met de klant naar tevredenheid getest.

Bouwkuip voor kelder in wooncomplex Bergen

In opdracht van De Geus Bouw B.V. realiseert Kok Infra B.V. de complete bouwkuip ten behoeve van een kelder voor een appartementencomplex aan de Kerkelaan in Bergen.

Doordat het te bouwen complex 75% van de bouwkavel in gebruik neemt en omringt is door monumentale bomen, blijft er weinig werkruimte over. Dit brengt een extra uitdaging met zich mee brengt om het eindresultaat te bewerkstelligen.

Kok Infra B.V. heeft de realisatie van de bouwkuip verricht door het uitvoeren van de volgende disciplines:

 • Het leveren en trillingvrij aanbrengen van een stalen damwandconstructie AZ18-700 met een planklengte van 8,0m1 incl. berekening, tekening, en stempelraam;
 • Het vervaardigen van een horizontale waterremmende grondinjectie;
 • Het aanbrengen en instandhouden van een lekwatersysteem dat toegespitst is op een bouwkuip met bodeminjectie;
 • Het ontgraven en fijn profileren van de bouwkuip incl. afvoer van de circa 1800tn vrijkomende grond.

Na realisatie van de bouwkuip start Anton Bouw & Betontechniek B.V. met het realiseren van de betonkelder.

Reconstruction courtyard of paper recycler

Reconstructie binnenterrein fabriek van papier recycler

In opdracht van een grote papier recycler heeft Kok Infra B.V. in het lange Hemelvaart weekend het complete binnenterrein van de fabriek gereconstrueerd.

Het ging hier om de uitvoering van de volgende werkzaamheden:

 • het opnemen en afvoeren van circa 1.000 m2 bestaande elementen- en betonplaten verharding;
 • het herstellen en herprofileren van de funderingsconstructie;
 • het aanpassen van de afwatering door het plaatsen van betongoten;
 • riolering werkzaamheden;
 • het opnieuw aanleggen van 1.000 m2 betonplaten verharding.

De werkzaamheden zijn snel en succesvol volbracht, dankzij de prettige samenwerking met de opdrachtgever.