Natuurcompensatie Kreekrijk

Korte omschrijving van het werk:

  • Verbreden watergangen ca. 4.000 m3
  • Aanleg nieuwe watergangen ca. 6.500 m3
  • Verwerken grond in ophogingen ca 12.000 m3
  • Paddepoelen / winterverplijfplaatsen aanbrengen
  • Onderwaterdam
  • Damwand ca 40 meter

Gemeente Koggenland

Het oostelijke deel van Ursem is het riool vervangen en er is een gescheiden riolering teruggebracht, daarnaast is het geheel opnieuw ingericht met deels nieuwe bestrating en deels hergebruik.

Gemeente Beverwijk

Het noordelijk deel van Wijk aan Zee is afgekoppeld. Diversen rioolstrengen zijn vernieuwd, alle kolken zijn vervangen door Infiltratiekolken en er zijn diversen WADI’s aangebracht. Tijdens de uitvoering van dit afkoppelproject is de gehele wijk gereconstrueerd. Straatwerk is vernieuwd en ook de groenvakken zijn onderhanden genomen. Gelijktijdig met het project is er een calamiteiten uitlaat gerealiseerd op de  Dorpsweide. Deze zal in de toekomst de riooloverstort op het strand gaan vervangen

Gemeente Bergen

Na de eerst vier te hebben afgekoppeld, zijn nu ook de laatse vijf van de negen nessen in Bergen aan de beurt. Het hemelwater wordt van het vuilwater gescheiden. Er zijn HWA-riolen aangebracht en alle huisaansluitingen zijn vernieuwd. Om het hemelwater te infiltreren zijn er zogenaamde Bodempassages aangebracht. Om de grond geschikt te maken voor infiltratie zijn er gehele vakken verschraald door middel van het mengen met drainagezand. Zoals vaak het geval is bij dit soort projecten heeft ook het maaiveld een facelift gehad. Alle trottoirs, parkeervakken en rijwegen zijn vernieuwd. Ook de aanliggende wegen zijn vernieuwd en er is een aanpassing gedaan aan het plateau met de aanliggende gebiedsontsluitingsweg.

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel ZuiderAmstel heeft onder de rook van de RAI een nieuw stadsdeelkantoor laten bouwen. Tijdens de laatste fase van de bouw, zijn wij aan de slag gegaan met de inrichting van het maaiveld. Er zijn verschillende boomgaten gegraven en gevuld met bomengrond. Ook zijn er ondergrondse afvalinzammelingsunits geplaatst. Door het gebruik van exclusief natuursteen en gebakken materialen heeft het maaiveld een zeer luxe uitstraling gekregen. Door een opgelopen vertraging in de bouw, hebben wij tussendoor het naastgelegen parkeerterrein van de RAI ontmanteld en bouwrijp gemaakt.

Stadswerk072

Voor Stadswerk072 (voorheen onderdeel van de gemeente Alkmaar) onderhoud Kok Infra vanaf 2012 tot 2015 het riool. Het project bestaat uit een bestek met open posten, waarin het grootste gedeelte van alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden zijn opgenomen.

Gedurende de gehele looptijd heeft Kok Infra een compleet team van  professionals standby staan om alle voorkomende storingen te verhelpen. Dit team is rijkelijk uitgerust, zodat zij op alles voorbereid zijn. De werkzaamheden lopen uiteen van camerainspecties tot aan het vervangen van complete rioolstrengen.