Natuurcompensatie Kreekrijk

Korte omschrijving van het werk:

  • Verbreden watergangen ca. 4.000 m3
  • Aanleg nieuwe watergangen ca. 6.500 m3
  • Verwerken grond in ophogingen ca 12.000 m3
  • Paddepoelen / winterverplijfplaatsen aanbrengen
  • Onderwaterdam
  • Damwand ca 40 meter