Gemeente Bergen

Na de eerst vier te hebben afgekoppeld, zijn nu ook de laatse vijf van de negen nessen in Bergen aan de beurt. Het hemelwater wordt van het vuilwater gescheiden. Er zijn HWA-riolen aangebracht en alle huisaansluitingen zijn vernieuwd. Om het hemelwater te infiltreren zijn er zogenaamde Bodempassages aangebracht. Om de grond geschikt te maken voor infiltratie zijn er gehele vakken verschraald door middel van het mengen met drainagezand. Zoals vaak het geval is bij dit soort projecten heeft ook het maaiveld een facelift gehad. Alle trottoirs, parkeervakken en rijwegen zijn vernieuwd. Ook de aanliggende wegen zijn vernieuwd en er is een aanpassing gedaan aan het plateau met de aanliggende gebiedsontsluitingsweg.