Reconstructie binnenterrein fabriek van papier recycler

In opdracht van een grote papier recycler heeft Kok Infra B.V. in het lange Hemelvaart weekend het complete binnenterrein van de fabriek gereconstrueerd.

Het ging hier om de uitvoering van de volgende werkzaamheden:

  • het opnemen en afvoeren van circa 1.000 m2 bestaande elementen- en betonplaten verharding;
  • het herstellen en herprofileren van de funderingsconstructie;
  • het aanpassen van de afwatering door het plaatsen van betongoten;
  • riolering werkzaamheden;
  • het opnieuw aanleggen van 1.000 m2 betonplaten verharding.

De werkzaamheden zijn snel en succesvol volbracht, dankzij de prettige samenwerking met de opdrachtgever.