Deelname Bewust Veilig Dag 20 maart 2019

25 maart 2019

Woensdag 20 maart 2019 was de jaarlijkse Dag van de Veiligheid in de bouwsector. Ook de Anton Groep heeft hier – net als vorig jaar – aan deelgenomen, want veiligheid heeft binnen de Anton Groep de hoogste prioriteit; het vormt de basis van onze werkwijze.

Alle directieleden, groepsdirectie en bedrijfsdirecteuren hebben lopende projecten bezocht en een korte toelichting gegeven, mogelijk gecombineerd met een V&G-inspectie op het project. Zij hadden ook ‘Bewust Veilig’ gebak mee voor de mannen en vrouwen op locatie en op kantoor. Vooraf zijn er speciale Bewust Veilig posters gemaakt, opgehangen en uitgedeeld. Vrijdagmiddag 22 maart werd er een VGM presentatie gegeven met aansluitend een borrel om de Anton Bewust Veilig Dag gezamenlijk af te sluiten.

De Anton Groep heeft een uitgebreid pakket veiligheidsmaatregelen in de bedrijfsvoering opgenomen en bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid wordt continue naar optimalisatie gekeken. Niet alleen zijn er maatregelen opgesteld om ervoor te zorgen dat medewerkers op een betrouwbare en veilige manier kunnen blijven werken, ook vindt de Anton Groep het erg belangrijk dat (onder)aannemers die voor ons werkzaamheden uitvoeren, dit veilig kunnen doen. Het jaarlijkse initiatief van Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Bouw en Infra, CUMELA Nederland, OnderhoudNL en Techniek Nederland steunen wij dan ook van harte.

 

 

Deelname Bewust Veilig Dag 20 maart 2019