Tijdlijn voor Riool ‘T Glop in Hoorn

De 16e-eeuwse overkluisde waterloop is het eerste monument onder de grond in Hoorn. Anton Constructiewerken heeft een frame voor het tonen van een tijdlijn geleverd. We hebben hierbij de engineering, productie en montage uitgevoerd. Op het frame zijn bordjes gemonteerd die de tijdlijn van riool ’t Glop weergeven. Ook het luik en de trap, die toegang bieden tot het riool, zijn gemaakt en gemonteerd door Anton Constructiewerken.

De begin 2015 ontdekte gang bleek onderdeel van een groot overdekt rioolstelsel dat bijna overal is ingestort maar hier nog gaaf aanwezig is. De steeg was lang geleden een deel van de grachtjes die voor de afvoer van vuil water en afval door de stad heen liepen. Het vuile water werd geloosd in de Zuiderzee. Omdat deze grachten gingen stinken, zijn deze met gewelven overkluisd. Sommige gangen waren maar laag, maar deze aan ’t Glop is manshoog. Het loopt onder een oud ziekenhuis uit 1563 door en stamt dus zeker van voor deze tijd.