Timeline for sewer ‘t Glop Hoorn

The 16th century crossed watercourse is the first monument underground in Hoorn. Anton Construction has delivered a frame for displaying a timeline. We executed the engineering, production and assembly. Signs on the frame show the timeline of sewage ‘t Glop. Also the hatch and stairs, which provide access to the sewage, are made and mounted by Anton Construction.

De begin 2015 ontdekte gang bleek onderdeel van een groot overdekt rioolstelsel dat bijna overal is ingestort maar hier nog gaaf aanwezig is. De steeg was lang geleden een deel van de grachtjes die voor de afvoer van vuil water en afval door de stad heen liepen. Het vuile water werd geloosd in de Zuiderzee. Omdat deze grachten gingen stinken, zijn deze met gewelven overkluisd. Sommige gangen waren maar laag, maar deze aan ’t Glop is manshoog. Het loopt onder een oud ziekenhuis uit 1563 door en stamt dus zeker van voor deze tijd.