Deksloof bij Broek op Langedijk

In Broek op Langedijk heeft Anton Bouw & Betontechniek voor K. Dekker Bouw & Infra een deksloof gemaakt. Een betonnen afwerking van een stalen damwand, zodat het vaarwater wordt gescheiden van de tuinen van de bewoners. Het project is ingezet om de achterliggende (nieuwbouw)woonwijken beter bereikbaar te maken per boot. De doorgaande vaarroute is op hoogwater niveau, de sloot in Broek op Langedijk was laagwater, hierdoor moest men om de hele wijk heen varen. Door het hoogwater door te trekken is een nieuwe korte vaarroute ontstaan vanuit de nieuwbouw, langs het winkelcentrum naar het 1000 eilandenrijk.