200 meter goot geplaatst en gestort op Schiphol

Schiphol verandert continu en zeer regelmatig mag Anton hier zijn steentje aan bijdragen.

In dit geval hebben we samen met onze opdrachtgever 200 meter goot in zeer korte tijd geplaatst en gestort.

Korte doorlooptijd

Een korte doorlooptijd was essentieel. We moesten immers de hinder van de bouw van de A-pier en de afsluiting van de opstelplaatsen van de vliegtuigen tot een minimum beperken.

Wapening door Loos OV

OV & Loos Wapeningscentrale heeft de wapening geprefabriceerd. Ook hebben zij een slim systeem voor de binnengoot bedacht, de bekisting volledig geprefabriceerd, en continu-diensten gedraaid, zodat de werkzaamheden slechts 2 dagen in beslag namen.

Waarom Anton Bouw & Betontechniek?

De opdrachtgever heeft gekozen voor Anton Bouw & Betontechniek vanwege hun grote inzet en hun bekendheid bij de omgeving. Daarnaast was het een groot voordeel dat Anton Bouw & Betontechniek nauw samenwerkt met OV & Loos Wapeningscentrale. Zo konden we een korte doorlooptijd garanderen.