Anton Bouw & Betontechniek legt nieuwe verkeersbrug aan in Friesland

In de periode december 2018 tot en met mei 2019 heeft Anton Bouw & Betontechniek in de provincie Friesland de aanleg van een nieuwe verkeersbrug aangelegd. De naastgelegen bestaande langzaamverkeerbrug heeft Anton Bouw & Betontechniek is samenwerking met Anton Industrial Services opgevijzeld. En aangepast. Zo is er een nieuwe schampkant en leuning aangebracht.

Herstelmaatregelen opgenomen in bestek

De jarenlange winning van gas en zout in het landelijk gebied Franekeradeel-Harlingen heeft het waterbeheer van het gebied negatief beïnvloed, met bodemdaling tot gevolg. Door deze bodemdaling volstaat de minimale doorvaarhoogte van 2,5 meter niet meer. Dit heeft de provincie doen besluiten om in samenwerking en samenspraak met onder andere Anton Bouw & Betontechniek de herstelmaatregelen uit te voeren. Deze herstelmaatregelen zijn opgenomen in het bestek en vormen het project: Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen. Op de locatie van de oude brug is een compleet nieuw exemplaar gebouwd over de Doanjumer Feart en de naastgelegen langzaamverkeerbrug is opgevijzeld. Mede dankzij deze gebiedsontwikkeling blijft het gebied leefbaar.