Anton Bouw en Betontechniek voor verduurzaming in de betonketen

3 november 2020

Medio 2016 namen het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu en MVO Nederland het initiatief om met het Betonakkoord invulling te geven aan de eerdere plannen van de Green Deal Verduurzaming Betonketen die begin 2016 is afgerond. Een initiatief dat Anton Bouw & Betontechniek support en door aansluiting graag een bijdrage levert aan verduurzaming in de betonketen.

Wat staat er in het Betonakkoord?

Het Betonakkoord zet zich sector- en ketenbreed in voor de verduurzaming van beton. Het akkoord richt zich op vier thema’s: CO2-reductie, circulaire economie, innovatie en onderwijs én natuurlijk kapitaal. Binnen deze vier thema’s willen de ondertekenaars van het akkoord:

  • de concurrentiekracht verbeteren
  • de werkgelegenheid laten groeien
  • de export vergroten

zonder concessies te doen aan kwaliteit, veiligheid en levensduur van beton.

Het Betonakkoord geeft zoals gezegd invulling aan de doelen en de ambities voor de betonketen. Enkele voorbeelden: 30% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 met een ambitie tot 49% reductie in de keten, in 2030 100% hoogwaardig hergebruik van vrijkomend beton en per direct minimaal 5% van het totale volume toeslagmaterialen vervangen door betonreststromen. Het Betonakkoord geeft ook aan welke partij die doelen en ambities gaat realiseren.

Het kabinet stimuleert

Met het grondstoffenakkoord en de Transitie Agenda Bouw wil het kabinet afspraken maken die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Betonakkoord. Zo wil het kabinet dat vanaf 2030 alle overheidsaanbestedingen circulair zijn. Vanaf 2023 initieert het kabinet dat uitvragen van de overheid, landelijk, provinciaal en gemeentelijk circulair zijn, tenzij dit niet (volledig) mogelijk is. Een eerste onmisbare stap op deze circulariteitsweg is inzicht verkrijgen in de materialen en grondstoffen die in gebouwen en andere werken zijn verwerkt.

Bijdrage Anton Bouw & Betontechniek

Als actief uitdrager van de MVO CO2 Prestatieladder sluit deelname aan het Betonakkoord volledig aan op onze waarden.  Vanuit dit initiatief past Anton Bouw & Betontechniek, indien de constructie het toelaat, standaard 30% gerecycled granulaat toe in het beton. In de afgelopen gerealiseerde werken is er inmiddels 13m3 biobound beton (olifantengras) succesvol toegepast.

Bekijk voor meer informatie www.betonakkoord.nl.

Anton Bouw en Betontechniek voor verduurzaming in de betonketen