Werkzaamheden Botlekspoortunnel in Rotterdam

In opdracht van ProRail heeft Anton Rail & Infra herstelwerkzaamheden uitgevoerd in de reinwaterkelder van Botlekspoortunnel Oostzijde, in Rotterdam. De reinwaterkelder dient als bluscapaciteit voor sprinklerinstallatie van de Botlekspoortunnel.

Deze opdracht omvat de werkzaamheden aan leidingen van de vloeistofafvoerinstallatie die door de reinwaterkelder lopen. Ook zijn de beugels en de compensator vervangen en zijn de montage constructies/beugels van de HDPE-leidingen gecontroleerd.

Aangezien de reinwaterkelder van oorsprong een droge ruimte was, moest de kelder via een andere ruimte worden leeggepompt.  Daarnaast moest er altijd genoeg bluswater aanwezig zijn voor calamiteiten. Het werk moest daarom uitgevoerd worden met behulp van duikers.

Het doel van de werkzaamheden was het herstellen van de geconstateerde gebreken tijdens de uitgevoerde inspectie aan de reinwaterkelder. Na de werkzaamheden is de levensduur van de installatie hersteld en wordt de 5-jaarlijkse inspectie van de reinwaterkelder uitgevoerd zonder bemerkingen. Deze werkzaamheden zijn begin juni afgerond. We kunnen terug kijken op een geslaagd project met een tevreden opdrachtgever!