Demontage perronkappen station Groningen

In opdracht van ProRail heeft Anton Rail & Infra de perronkappen aan de oostzijde van station Groningen gedemonteerd. Het betreft hier deelgebied B waar in totaal 31 velden zijn gedemonteerd die samen een totale lengte hebben van circa 290 meter.

De aanvraag voor de demontage van de perronkappen is enkele maanden voor de uitvoering binnen gekomen. En na 6 weken voorbereidingstijd zijn de perronkappen in samenwerking met Anton Industrial Service gedemonteerd. Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk tijd werd verspild is er 7 dagen lang, 24 uur per dag aaneengesloten gedemonteerd.

Anton Rail & Infra en ProRail kijken terug op een zeer geslaagde project.