CTK Kleine herstelwerkzaamheden

Anton Rail & Infra heeft gefaseerd gewerkt aan het project CTK Kleine herstelwerkzaamheden. Dit project bestond uit diverse onderhoudswerkzaamheden op dertien locaties langs de Betuwelijn. Het is de bedoeling dat door deze werkzaamheden verschillende objecten langs de route langer mee kunnen.

Het werk bestond onder andere uit:

  • Herstellen van faunapassages;
  • Vernieuwen van beschoeiing;
  • Herstellen van uitspoelingen;
  • Herstellen van taludbekleding;
  • Aanbrengen van voegvullingen;
  • Repareren van betonschades;
  • Aanbrengen van coating op beton;
  • Opvullen van de spleet tussen talud en betonconstructie.

We hebben de werkzaamheden direct langs het spoor uitgevoerd tijdens een aantal onderhoudsnachten. Dit waren klussen als het verwijderen van mosgroei, het vervangen van voegvullingen en het uitvoeren van betonreparaties door Loos Betonreparaties.

Op dit moment werken we in de omgeving van station Barendrecht. Door verzakking van de veengrond is een spleet ontstaan tussen het talud en de betonconstructie van het dak van het station. Deze spleet vullen we op en dekken we af met zand en geotextiel.
In Dordrecht injecteren we de scheuren in de betonconstructie en voorzien we de wanden van de spooronderdoorgang van coating. Ook dit werk doen we in samenwerking met Loos Betonreparaties.

De oplevering van het gehele project staat gepland op 1 juni.