Werkzaamheden emplacement Dordrecht

Anton Rail & Infra heeft in opdracht van ProRail werkzaamheden uitgevoerd aan het spoorwegemplacement van Dordrecht. De werkzaamheden zijn onderdeel van het landelijke contract Behandelen en Opstellen. We hebben ze uitgevoerd in 8 weken, waarbij er een Grote Infra Onttrekking (GIO, waarbij er geen materieel over het emplacement kan rijden) was van 76 uur.

Onze werkzaamheden bestonden onder andere uit:

 • het aanleggen van een asfaltweg
 • aanleggen van een porfierpad
 • verwijderen van voedingskabels
 • aanleggen van nieuwe voedingskabels
 • omleggen gasleiding
 • plaatsen van 30 stuk lichtmasten
 • plaatsen van 6 stuks servicepunten
 • stellen van 60 meter keerwanden
 • aanleggen van 400 meter waterleidingen, persleiding, vuilwater afvoer en drainage
 • stichten van een voedingspunt op het hoofdnet
 • aansluiting maken op het gemeentelijke riool en aansluiting maken op het Waternet.