Vervangen roltrapinstallatie Station Diemen Zuid

In opdracht van ProRail vervangt Anton Rail & Infra de roltrapinstallatie op Station Diemen Zuid. De roltrap is aan het einde van zijn levensduur. In het weekend van vrijdag 26 maart is de oude roltrap gedemonteerd en in twee delen uit het station verwijderd. Hierna is gelijk de nieuwe roltrap geplaatst. Om dit mogelijk te maken is er op het perron een hijsinstallatie aangebracht, waarmee de roltrap uit zijn positie gehaald kon worden.

Werkzaamheden eerder klaar dan gepland

De werkzaamheden om de oude roltrapinstallatie te vervangen verliepen dermate gestroomlijnd, dat het werk een dag eerder dan gepland kon worden opgeleverd. Mede dankzij de samenwerking met Hoogendijk Bouw die voor Anton Rail & Infra een pui demonteerde, zodat de roltrap naar buiten gereden kon worden. Met succes is de oude roltrap verwijderd en de nieuwe roltrap geïnstalleerd. De roltrap wordt in de komende weken afgemonteerd en in bedrijf genomen.