Succesvolle FAT voor vluchtwegsysteem Barendrecht

Anton Rail & Infra B.V. is in opdracht van ProRail bezig met het project ‘’Aanpassen vluchtwegsysteem overkapping Barendrecht’’. Dit project is een pilotproject voor ProRail omdat zij vluchtdeursystemen in spoortunnels aan nieuwe en strengere eisen willen laten voldoen. Deze eisen zijn onder andere:

  • Uitvoering compleet RVS 316
  • HCM-curve (de met 1300/1100 verhoogde HC-curve volgens NEN-EN 1991-1-2)
  • Eenvoud zodat de deur eenvoudig en snel uit te wisselen is
  • Openingskracht onder de 100N (10Kg)

De 92 bestaande vluchtdeuren in de tunnelbuizen van de overkapping Barendrecht, moeten daarom allemaal aangepast worden. Deze moeten onder andere voorzien worden van LED-kaders rondom de vluchtdeuren tunnelbuizen, er moeten waarschuwingssignaleringen geplaatst worden bij vluchtdeuren die leiden naar een andere tunnelbuis en er dienen vluchtwegpictogrammen bij de overige vluchtdeuren te komen. Daarnaast dient de huidige vergrendeling van vluchtdeuren aangepast te worden.

Voordat het huidige vluchtwegsysteem kan worden vervangen, dient Anton Rail & Infra B.V. eerst een FAT en SAT uit te voeren.  Na de uitdagende engineering de afgelopen maanden, was het uitvoeringsontwerp van het vluchtwegsysteem van de overkapping in Barendrecht goedgekeurd en kon de FAT (Factory Acceptence Test) worden uitgevoerd. De FAT is een testopstelling bij de fabriek waarbij het hele systeem wordt gemonteerd en getest op een nagebootste wand.

Mede dankzij de inspanningen van de zusterbedrijven van Anton, de deurenleverancier en ProRail, is de FAT tot een succes gemaakt! De volgende stap is de SAT (Site Acceptence Test) waar het vluchtdeursysteem wordt gemonteerd en getest op de daadwerkelijke wand.