Station Rijssen

In de regio Noordoost staan vijf stations waar Anton Rail & Infra in opdracht van ProRail werkzaamheden heeft uitgevoerd op de perrons. Het gaat om de stations Martenshoek, Nieuw Amsterdam, Stroe, Rijssen en Zuidhorn. Op de foto’s is te zien hoe we aan de slag zijn op station Rijssen. Onze opdrachten hier:

– Vernieuwen van keerwanden van het eilandperron in het kader van project P76.
– Op doeltracé leggen van het spoor langs het perron in het kader van project P76.

De uitdaging bij dit project was de bereikbaarheid, het werken in zwaar vervuilde grond en de grote boog in het eilandperron.