Renoveren perronkap spoor 6 station Den Haag HS

Anton Rail & Infra heeft de laatste fase van het project “Station Den Haag Hollands Spoor” uitgevoerd en opgeleverd. De werkzaamheden bestonden uit het conserveren van de staalconstructie en het vervangen van de damwandbeplating van de perronkap langs spoor 6.

De conserveringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in twee fases. Het schilderwerk in zone B en C zijn overdag uitgevoerd en zone A tijdens een buitendienststelling van 52 uur. Ook is tijdens deze buitendienststelling de perronkap van spoor 6 vervangen. In samenwerking met Anton Constructiewerken is in totaal 190 meter damwandbeplating vervangen. Door een goede voorbereiding en samenwerking van diverse partijen zijn de werkzaamheden naar tevredenheid verlopen.

Anton Rail & Infra heeft binnen de gestelde 2 jaar het project volledig uitgevoerd en opgeleverd aan ProRail.