Renovatie riolering Seevancksweg in Oosthuizen

Korte omschrijving van het werk:

  • Opbreken elementen verhardingen, ca 600 m2
  • Uitvoeren van grondwerk, ca. 1.100 m3
  • Aanbrengen van riolering, ca. 260 m
  • Relinen van bestaand riool, ca. 225 m
  • Aanbrengen elementenverhardingen, ca. 600 m2
  • Aanbrengen asfaltverharding, ca. 250 ton