Particuliere overwegen

In de regio Noordoost heeft Anton Rail & Infra een flinke bijdrage geleverd aan het verbeteren van particuliere overwegen op het spoor. Het gaat hier om huisaansluitingen en passages van perceel naar perceel. Dit houdt in dat de overwegen uitsluitend bedoeld zijn voor bestemmingsverkeer. Het project bestond uit het uniformeren van 71 overwegen waarmee ProRail de veiligheid een positieve impuls wilde geven. De onopvallende uitstraling moest er ook voor zorgen dat overig verkeer zou worden weggehouden.

De werkzaamheden bevatten onder andere het plaatsen van poorten, (ver)plaatsten van schrikhekken, het verwijderen van andreaskruizen en het aanbrengen van bebording. Het project vergde een gedetailleerde, maar duidelijke planning om het proces efficiënt en goed te laten verlopen. Korte lijnen met de onderaannemer waren daarbij essentieel. Na afronding van het project hebben de overwegen in de regio Noordoost weer een uniforme en veilige uitstraling gekregen.