Onderhoud aan railgebonden gebouwen regio Noord-West

In opdracht van ProRail, voert Anton Rail & Infra onderhoud uit aan 5 railgebonden gebouwen in de regio Noord-West.

Naar aanleiding van lekkages in de kruipruimtes van 3 railgebonden gebouwen, heeft ProRail besloten om op deze locaties de situatie te verbeteren.
De bestaande kabeldoorvoeren zijn voorzien van een waterdichte constructie. En uiteindelijk zullen de kruipruimtes droog en schoon opgeleverd worden.
Op 1 locatie zijn de poten van de computervloer vervangen in verband met een verroeste onderkant.

De ventilatiekappen van twee onderstations bevatten asbesthoudend materiaal. Uit onderzoek is gebleken dat de ventilatiekappen daardoor niet los van de ventilatoren vervangen kunnen worden.
Daarom heeft ProRail besloten om zowel de ventilatiekappen als de ventilatoren te vervangen. Doordat de railgebonden gebouwen een monumentenstatus bezitten mogen de ventilatiekappen alleen door identiek uitziende kappen vervangen worden.

Als laatste zal het onderhoud aan alle railgebonden gebouwen in de regio Noord-West bestaan uit het voorzien van herkenningsborden met de tekst: Niet blussen met water.