Gustav Mahlerplein Amsterdam

De omlegging van de Zuid-Willemsvaart leidt tot een duurzamer en beter bereikbaar Brabant over water. Na de omlegging kunnen grotere schepen-met maximaal drie lagen containers- door de Zuid-Willemsvaart naar de containerterminal in Veghel varen. Gevolg: minder vrachtverkeer op de weg, minder files en minder uitstoot van CO2 en fijnstof. Grote schepen hoeven na de omlegging niet meer door de binnenstad te varen. Ook openstaande bruggen met wachtende auto’s behoren dan tot het verleden. De omlegging van de Zuid-Willemsvaart is het grootste aanlegproject voor vaarwegen van de komende tien jaar.