(de)Montage leidingwerk, afsluitklep en mechanische onderdelen pelletfabriek

Op 40 meter hoogte komt een koelleiding – met een doorsnede van 1,5 meter – als ‘schoorsteen’ uit de wand bij een Pelletfabriek. Het leidingwerk wordt via een afsluitklep verbonden aan de hoofdleiding van de fabriek. Hiermee kan de route van de warme luchtstroom geregeld worden. Het leidingwerk was beschadigd geraakt, waardoor deze aan vervanging en aanpassing toe was.

Anton Industrial Services heeft zorg gedragen over een juiste productie van de onderdelen van het nieuwe en aangepaste leidingwerk, inclusief nieuwe afsluitklep. Tijdens de stilstandsperiode van week 38 tot en met week 40 heeft Anton Industrial Services de volledige (de)montage van het leidingwerk, afsluitklep en overige aanwezige componenten op zich genomen. Het leidingwerk is aan de hand van een 70 tons en 100 tons mobiele kraan ge(de)monteerd. Bij deze werkzaamheden zijn naast de productie en montage van staalkundige onderdelen ook de aansluiting van de mechanische componenten inbegrepen (o.a. motoren en aandrijvingen).

Om het geheel compleet en toegankelijk te maken voor onderhoud, is tevens een nieuw bordes rondom het leidingwerk geplaatst.