Bouwrijp maken Tuindersweijde

Anton Civiel & Infra is in opdracht van gemeente Koggenland gestart met het bouwrijp maken van fase 1 van het plan Tuindersweijde in Obdam.

Bouwrijp maken betekent niets anders dan een bouwgrond (terrein) gereed maken voor de bouw: We passen de terreininrichting van het gebied aan, maken de nieuwe te bouwen woonwijk bereikbaar en richten ondergronds alles in, vooruitlopend op de woningbouw.

Op dit moment vindt het grondwerk plaats voor de weg- en rioolcunnetten. Het riool en de putten voor de nieuwe woonwijk worden aangebracht, en vervolgens de wegfundering van de toekomstige straten. Klik hier voor een video.

In het plan Tuindersweijde-Zuid deel 1 tot en met 4 zullen de komende jaren 480 woningen worden gerealiseerd. Inmiddels is gestart met deel 1, dat 140 woningen omvat. In december zullen wij onze klus afronden waarbij wij het gebied zullen achterlaten voorzien van kabels en leidingen, een functionerend riool en bouwwegen waarvandaan onze bouwcollega’s in een record tempo de huizen kunnen bouwen.