Airdeck vloer voor nieuw kindcentrum Avenhorn

Loos Wapeningcentrale heeft in opdracht van een collega-aannemer ruim 10,5 ton vloerwapening geleverd en geplaatst op de dakvloer van het nieuwe kindcentrum te Avenhorn.

Airdeck vloer, unieke lichtgewicht verdiepingsvloer

Deze zogenoemde Airdeck vloer is een unieke lichtgewicht verdiepingsvloer. Hier worden kunststof airboxen over en tussen de wapening  aangebracht. Deze airboxen zorgen voor een aanzienlijke besparing in de hoeveelheid te storten betonmortel op de bouw. Op de vloer alleen kan 25 à 30% beton en staal bespaard worden. Daardoor kunnen ondersteuningsconstructies en funderingen lichter worden uitgevoerd.

Kindcentrum Avenhorn zomer 2021 geopend

Aan de Buitenroede in Avenhorn opent in de zomer van 2021 een kindcentrum. Hierin worden verschillende basisscholen en een kinder- en peuteropvang gehuisvest. Kinderen vanaf 0 jaar krijgen hier een plek om zich te ontwikkelen, passend bij de huidige visie op onderwijs.