Reviseren transportbanden Sortiva

Sortiva verwerkt afval van particulieren, bedrijven en gemeenten voor hergebruik. Anton Industrials B.V. is gevraagd om meerdere transportbanden te reviseren, zodat afvalstoffen als sloophout, asfalt, betonpuin, kunststof en papier sneller gerecycled kunnen worden. Wij hebben de totale werkvoorbereiding en bijbehorende tekeningen verzorgd voor het bepalen van nieuwe posities van onderstellen, portalen en nieuwe stortgoten. We hebben weeg- en snelheidssensoren aangepast, nieuwe aandrijvingen geplaatst en drie transportbanden geplaatst op de nieuwe posities.