NEN-EN-ISO 14001

Wij voldoen aan de NEN-EN-ISO 14001, dit betekent dat wij continue verbetering realiseren op het gebied van milieu en duurzame bedrijfsvoering. Wij kijken naar het huidige milieubeleid, de relevante milieuaspecten die wij belasten en we nemen maatregelen om deze belasting te beheersen of te reduceren.

Bekijk het certificaat ›