Trede 4 Veiligheidsladder behaald

16 mei 2019

Wij hebben onlangs trede 4 van de Veiligheidsladder gehaald. Hier zijn wij erg trots op. Met het behalen van deze 4e trede op de Veiligheidsladder laten wij zien dat veiligheid een zeer hoge prioriteit heeft binnen ons bedrijf. Wij hebben een uitgebreid pakket met veiligheidsmaatregelen in de bedrijfsvoering opgenomen en bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid wordt continue naar optimalisatie gekeken. Niet alleen zijn er maatregelen opgesteld om ervoor te zorgen dat medewerkers op een betrouwbare en veilige manier kunnen werken, ook vinden wij het erg belangrijk dat (onder)aannemers die voor ons werkzaamheden uitvoeren, dit veilig kunnen doen.

De Anton Life Saving Rules
Er wordt veel tijd en energie geïnvesteerd in de verhoging van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers en (onder)aannemers die voor de Anton Groep werkzaamheden uitvoeren. Zowel op de kantoren van de Anton Groep als op de projecten waar werkzaamheden worden uitgevoerd, zie je duidelijk dat er bewust veilig wordt gewerkt en gehandeld. De Anton Life Saving Rules zijn duidelijk aanwezig en ze worden consequent toegepast. Tijdens de Anton toolboxmeetingen wordt veilig werken altijd besproken en meldingen over onveilige situaties worden actief behandeld. Verbeteringen worden stelselmatig ingevoerd en geëvalueerd. Op het intranet worden berichten over onveilig en veilig werken gedeeld en medewerkers worden aangespoord om meldingen in te dienen en elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Dit resulteert in vooruitdenken en initiatief nemen, weinig ongevallen en een flink aantal gemelde onveilige situaties.

De Veiligheidsladder
De Veiligheidsladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers.

Trede 4 Veiligheidsladder behaald