Loopbordes voor schotbalkstuw in Spierdijk

Voor een schotbalkstuw in Spierdijk heeft Anton Constructiewerken een loopbordes gerealiseerd t.b.v. onderhoud en bediening van de stuw.