Graven watergangen woonwijk project Julianadorp

Anton Civiel & Infra B.V. is gestart met het bouwrijp maken van de toekomstige woonwijk in Julianadorp dat behoort tot de gemeente Den Helder. Het bouwrijp maken van de woonwijk wordt gecombineerd met de realisatie van watergangen in gemeente Den Helder.

Aanbesteding Gemeente Den Helder

In opdracht van gemeente Den Helder realiseert Anton Civiel & Infra B.V. het project Watergang Willem Alexanderhof Deelgebied 2 in Julianadorp. Anton Civiel & Infra B.V. is, door de gemeente Den Helder, samen met vier andere aannemers uitgenodigd om in te schrijven op de aanbesteding van dit project. Anton Civiel & Infra B.V. is hierbij aangesteld als hoofdaannemer. De contractvorm betreft een RAW-bestek.

Werkzaamheden project Willem Alexanderhof Deelgebied 2

Om de toekomstige woonwijk bouwrijp te maken voert Anton Civiel & Infra B.V., als dochteronderneming van Anton Groep, de volgende werkzaamheden voor de gemeente uit:

  • Ontgraven en profileren van nieuwe watergangen. Hierbij wordt de vrijkomende grond vervoert en verwerkt binnen het projectgebied;
  • Toepassen van de benodigde grondwaterbemaling;
  • Aanbrengen van stalen duikers Ø600mm onder diverse kabels en leidingen;
  • Leveren en aanbrengen van 161m1 kunststof damwand voorzien van houtenpalen en ankers;
  • Leveren en aanbrengen van 102,50m1 kunststof beschoeiing.

Efficiëntie dankzij gecombineerde werkzaamheden

Doordat Anton Civiel & Infra B.V. ook aannemer is van het bouwrijp maken in de wijk Willem Alexanderhof Deelgebied 2 kunnen de werkzaamheden m.b.t. de realisatie van de watergangen gecombineerd worden uitgevoerd.