Vervangen van een vuilwaterriool

In opdracht van de gemeente Edam-Volendam heeft Anton Civiel & Infra het vuilwaterriool vervangen in de wijk aan de Bonifatius Guijtstraat te Volendam. Na inspectie bleek het vuilwaterriool aan vervanging toe. Vooruitlopend op de geplande herinrichting van de wijk heeft de gemeente Edam-Volendam Anton Civiel & Infra daarom gevraagd het complete hoofdriool te vervangen inclusief de huisaansluitingen. Dit resulteerde in het vervangen van ca. 200 meter riool, 50 huisaansluitingen en 7 inspectieputten.

De klus was gezien de logistiek en beschikbare werkruimte een mooie puzzel en uitdaging. Om de overlast voor de omgeving te minimaliseren is het werk in verschillende fases uitgevoerd, waardoor de wijk bereikbaar bleef en de parkeermogelijkheden behouden werden. De bewoners werden daarnaast tussentijds op de hoogte gehouden over de vorderingen en de verwachtingen. Gezien de chocomel en koeken die onze mannen regelmatig van de bewoners kregen is dit goed gelukt!
Het gehele project heeft drie maanden geduurd. Onze mannen hebben een mooi werk opgeleverd voor de bewoners en de gemeente. Wij danken de gemeente Edam-Volendam en zijn bewoners van de Bonifatius Guijtstraat voor de prettige samenwerking.