Reconstructie binnenterrein fabriek van papier recycler

In opdracht van een grote papier recycler heeft Anton Civiel & Infra B.V. in het lange Hemelvaart weekend het complete binnenterrein van de fabriek gereconstrueerd.

Het ging hier om de uitvoering van de volgende werkzaamheden:

  • het opnemen en afvoeren van circa 1.000 m2 bestaande elementen- en betonplaten verharding;
  • het herstellen en herprofileren van de funderingsconstructie;
  • het aanpassen van de afwatering door het plaatsen van betongoten;
  • riolering werkzaamheden;
  • het opnieuw aanleggen van 1.000 m2 betonplaten verharding.

De werkzaamheden zijn snel en succesvol volbracht, dankzij de prettige samenwerking met de opdrachtgever.