Herinrichting Water in de Wijk (Plandeel de Hoef) in Alkmaar

Korte omschrijving van het werk:

  • Opbreken elementen verhardingen, ca 25.000 m2
  • Verwijderen asfaltverhardingen, ca. 8.400 m2
  • Uitvoeren van grondwerk, ca. 15.000 m3
  • Aanbrengen hoofdriool PP Ø200-600mm, ca. 3.600 m
  • Aanbrengen aansluitleidingen, ca. 2.800 m
  • Aanbrengen elementenverhardingen, ca. 42.000 m2
  • Aanbrengen groenvoorzieningen, 86 st bomen en ca. 8.400 m2 sierplantsoen
  • Aanbrengen openbare verlichting, 160 m grondkabel en 40 st lichtmasten