Gemeente Harenkarspel

Het pittoreske dorpje Tuitjenhorn was aan uitbreiding toe. Hiervoor is nieuwbouwplan Tuitjenhorn Oost IV en V ontwikkeld. De meeste woningen van Oost IV waren al gebouwd en hier heeft Anton Civiel & Infra dan ook de bouwwegen vervangen door de definitieve maaiveldinrichting.

Voor Oost vijf was dit niet het geval. De schapen hebben plaats moeten maken voor bouwwegen. De aanwezige watergangen zijn deels gedempt en verlegd en er zijn overal schoeiingen aangebracht. Voor de ecologische uitstraling zijn er ook verschillende plas-, en draszones aangebracht.  Vooruitlopend op de bouw is er door Anton Civiel & Infra een gescheiden rioolstelsel aangebracht en hebben zij de coördinatie gevoerd over de aan te leggen Nuts-voorzieningen.

De woningbouwers zijn vervolgens een jaar aan de gang geweest. Na dit jaar heeft Anton Civiel & Infra ook hier weer de bouwwegen vervangen door de definitieve maaiveldinrichting.