Bouwrijp maken woonwijk gemeente Den Helder

In opdracht van de gemeente Den Helder realiseert Anton Civiel & Infra B.V. het project Bouwrijp maken Willem Alexanderhof deelplan 2 in Julianadorp.

Aangesteld na aanbesteding

Anton Civiel & Infra B.V. is, door de gemeente Den Helder, samen met vier andere aannemers uitgenodigd om in te schrijven op de aanbesteding van dit project en vervolgens na aanbesteding als aannemer geselecteerd. De contractvorm betreft een RAW-bestek.

Werkzaamheden

Om de toekomstige woonwijk bouwrijp te maken voert Anton Civiel & Infra B.V. de volgende werkzaamheden voor de gemeente uit:

  • Ontgraven, vervoeren en verwerken in voorbelasting van circa 20.000 m3 grond;
  • Aanbrengen van bemalingsinstallatie t.b.v. het aanbrengen van het rioleringsstelsel;
  • Leveren en aanbrengen van circa 2250m1 kunststof infiltratierioolstelsel incl. huisaansluitingen;
  • Leveren en aanbrengen van kabels t.b.v. de toekomstig openbare verlichting;
  • Leveren en aanbrengen van wegfundering en verharding bestaande uit menggranulaat en betonstraatstenen.

Om de uitvoering van het project mogelijk te maken coördineert Anton Civiel & Infra B.V. ook de nutspartijen, nevenaannemers en de omgeving.

Aanvullend project Watergang Willem Alexanderhof

Begin mei heeft Anton Civiel & Infra B.V. op de zelfde wijze ook het project Watergang Willem Alexanderhof Deelgebied 2, Julianadorp aangenomen. In dit project bestaat uit het ontgraven van de watergangen, het aanbrengen duikers, het aanbrengen van damwanden en beschoeiingen rondom de woonwijk.