Aanleg Tweede Bouwweg in Zaanstad

Korte omschrijving van het werk:

  • Graven en dempen van watergangen ca. 6.000 m3
  • Aanbrengen van voorbelasting met zand ca 50.000 m3
  • Aanbrengen duikers ca 300 meter
  • Aanbrengen verticale drainage 30.000 m2
  • Verwijderen van overhoogte 30.000 m3
  • Aanbrengen oeverbescherming ca. 250 meter
  • Aanbrengen funderingslagen ca. 13.000 m2
  • Aanbrengen asfaltbetonverhardingen 13.000 m3
  • Aanbrengen elementenverhardingen ca 2.000 m2
  • Aanbrengen openbare verlichting ca 2500 m