Vervangen brandwerende constructie Hemspoortunnel

In opdracht van ProRail, is Anton Rail & Infra gevraagd om de brandwerende constructie in de Hemspoortunnel te vervangen. Fase 1 van het project zal worden afgerond in week 19, waarna fase 2 in het laatste kwartaal van 2022 zal worden uitgevoerd.

De Hemspoortunnel

De Hemspoortunnel bestaat uit drie tunnelbuizen en verbindt de stations Amsterdam Sloterdijk en Zaandam met elkaar via een onderdoorgang onder het Noordzeekanaal.

De tunnel is gebouwd door middel van een afzinkmethode en bestaat uit 9 zinkelementen. Deze tunnelelementen zijn met elkaar verbonden en waterdicht afgewerkt door middel van een “omegavormige rubberen dilatatievoeg”. Deze voeg is verantwoordelijk voor het waterdicht afsluiten van de Hemspoortunnel. Om ervoor te zorgen dat deze voeg niet beschadigd raakt door brand of anderzijds wordt deze middels een brandwerende constructie afgeschermd.

Door o.a. corrosievorming liet de bestaande brandwerende constructie los, welke zelfs eerder op het in dienst zijnde spoor is gevallen. Begin dit jaar is door ProRail aan Anton Rail & Infra gevraagd om bij de 8 stuks dilatatievoegen in iedere tunnelbuis (24 stuks in totaal) de bestaande brandwerende constructie te vervangen. Hierdoor kan enerzijds het treinverkeer veilig door de Hemspoortunnel rijden en anderzijds wordt de Hemspoortunnel beschermd tegen brand en anderzijds invloeden die nadelige gevolgen hebben op de waterdichtheid.

Werkzaamheden & Samenwerking

Anton Rail & Infra heeft in circa 9 weken tijd het ontwerp van het eerste gedeelte van de nieuwe brandwerende constructie geengineerd, geproduceerd en gerealiseerd, in samenwerking met zusterbedrijven Anton Constructiewerken, Anton Industrial Services en Hoogendijk Bouw.

In de weekenden van week 9 en 11 is in twee van de drie tunnelbuizen het asbest t.h.v. de bestaande dilatatievoegen gesaneerd, de bestaande brandwerende constructie (gedeeltelijk) verwijderd en fase 1 van de nieuwe constructie geplaatst. In het weekend van week 19 vindt dit tevens voor de derde en laatste tunnelbuis plaats.

Ondertussen is Anton Rail & Infra in combinatie met haar zusterbedrijven druk bezig met het engineeren en produceren van fase 2 van het Werk. Dit betreft het in Q4 van dit jaar aanbrengen van de passtukken van de nieuwe brandwerende constructie en o.a. nog aan te brengen modificaties zoals inspectieluiken, aanpassingen aan de bovenleiding e.d.