Havenbakens voor tijdelijke werkhaven Afsluitdijk

Voor de tijdelijke werkhaven op de Afsluitdijk heeft Anton Constructiewerken tijdelijke bakboord- en stuurboord-havenbakens geproduceerd, geconserveerd en gemonteerd. Wanneer een boot aan komt varen, zorgen de bakens ervoor dat de bestuurder van de boot precies weet hoe de positie van de haven is.

De havenbakens zijn gemonteerd op kenmerkende Levvel-blocs. Het 6,5 ton zware Levvel-bloc is speciaal ontwikkeld voor versterking van de Afsluitdijk.